Saltar al contingut principal

Tipus d'interès (TEDR). Dipòsits

Tipus d'interès (TEDR). 2015-2019 Dipòsits
2015 2016 2017 2018 2019
Llars i IPSAL
A la vista 0,12 0,06 0,04 0,03 0,03
A termini 0,75 0,30 0,16 0,12 0,12
Cessions temporals 0,45 0,16 0,40 0,13 0,26
Societats no financeres
A la vista 0,24 0,15 0,10 0,08 0,07
A termini 0,91 0,65 0,77 0,63 0,99
Cessions temporals 0,24 0,06 -0,01 -0,37 -0,12
Font: Banco de España.
TEDR: Tipus efectiu definició restringida.
IPSAL: Institucions privades sense afany de lucre.