Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Tipus de canvi
Cotització mitjana diària de les monedes estrangeres respecte a la moneda pròpia resultant del mercat al comptat de divises.

Aspectes metodològics

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".