Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Índex borsari
Indicador de l'evolució de les cotitzacions dels valors intercanviats a la borsa. S'elabora calculant la diferència de cotitzacions en el període de referència i ponderant els diferents títols en funció de la seva capitalització borsària.
PER (price-earning Ratio)
Coeficient que s'utilitza per estimar la capacitat que té una empresa de generar beneficis. S'obté dividint la cotització d'una acció pel benefici net corresponent a cada acció en l'exercici econòmic.

Aspectes metodològics

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".