Saltar al contingut principal
Mercat de valors. Renda fixa. 1998-2020 Tipus d'interès
Emissions no residents
Obligacions i bons simples Cèdules hipotecàries > 2 anys > 6 anys
2020 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 : : : :
2018 : : : :
2017 1,97 1,32 : :
2016 2,28 1,27 : :
2015 2,16 1,31 : :
2014 2,30 1,80 : :
2013 3,91 2,94 0,18 0,18
2012 5,80 4,70 1,65 1,13
2011 5,00 4,65 2,92 1,89
2010 3,74 3,78 0,66 0,72
2009 3,46 3,84 0,75 :
2008 4,98 5,25 1,62 1,28
2007 4,57 4,76 0,79 0,79
2006 4,05 3,97 1,61 1,64
2005 3,55 3,42 2,64 1,97
2004 4,11 3,90 2,40 1,03
2003 4,14 3,86 0,68 0,34
2002 5,05 4,85 3,38 1,90
2001 5,22 4,86 3,30 2,64
2000 5,61 5,64 5,46 3,73
1999 4,65 4,01 4,13 4,32
1998 4,84 4,31 4,47 4,69
Unitats: Tant per cent.
Font: Banco de España.