Saltar al contingut principal
Mercat de valors. Renda fixa. 1998-2019 Tipus d'interès
Emissions no residents
Obligacions i bons simples Cèdules hipotecàries > 2 anys > 6 anys
2019 .. .. .. ..
2018 .. .. .. ..
2017 1,97 1,32 .. ..
2016 2,28 1,27 .. ..
2015 2,16 1,31 .. ..
2014 2,30 1,80 .. ..
2013 3,91 2,94 0,18 0,18
2012 5,80 4,70 1,65 1,13
2011 5,00 4,65 2,92 1,89
2010 3,74 3,78 0,66 0,72
2009 3,46 3,84 0,75 ..
2008 4,98 5,25 1,62 1,28
2007 4,57 4,76 0,79 0,79
2006 4,05 3,97 1,61 1,64
2005 3,55 3,42 2,64 1,97
2004 4,11 3,90 2,40 1,03
2003 4,14 3,86 0,68 0,34
2002 5,05 4,85 3,38 1,90
2001 5,22 4,86 3,30 2,64
2000 5,61 5,64 5,46 3,73
1999 4,65 4,01 4,13 4,32
1998 4,84 4,31 4,47 4,69
Unitats: Tant per cent.
Font: Banco de España.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/643