Saltar al contingut principal

Societats mercantils. Constitució. Províncies

Societats mercantils. 2020 Constitució. Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Societats (nombre) 12.208 1.175 590 1.070 15.043 79.925 18,8
Anònimes 41 4 1 1 47 308 15,3
Limitades 11.901 1.146 580 1.055 14.682 77.541 18,9
Altres 266 25 9 14 314 2.076 15,1
Capital subscrit (M€) 791,32 72,15 36,51 44,86 944,84 5.044,01 18,7
Anònimes 36,64 0,33 0,06 0,06 37,09 228,34 16,2
Limitades 753,31 71,60 36,16 44,61 905,68 4.748,03 19,1
Altres 1,37 0,21 0,29 0,20 2,07 67,64 3,1
Font: Registro Mercantil Central.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/645