Saltar al contingut principal

Societats mercantils. Ampliació de capital. Províncies

Societats mercantils. 2018 Ampliació de capital. Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Societats (nombre) 4.789 540 331 364 6.024 30.704 19,6
Anònimes 258 25 16 13 312 1.637 19,1
Limitades 4.450 508 313 346 5.617 28.494 19,7
Altres 81 7 2 5 95 573 16,6
Capital subscrit (M€) 3.229,23 260,46 88,45 114,02 3.692,16 25.568,37 14,4
Anònimes 678,97 24,33 7,47 5,31 716,09 6.597,23 10,9
Limitades 2.525,28 232,15 80,81 107,72 2.945,96 18.763,75 15,7
Altres 24,98 3,98 0,17 0,98 30,11 207,39 14,5
Font: Registro Mercantil Central.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/646