Saltar al contingut principal

Societats mercantils. Ampliació de capital. Províncies

Societats mercantils. 2019 Ampliació de capital. Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Societats (nombre) 5.026 484 303 373 6.186 29.789 20,8
Anònimes 250 16 9 14 289 1.574 18,4
Limitades 4.681 458 291 355 5.785 27.528 21,0
Altres 95 10 3 4 112 687 16,3
Capital subscrit (M€) 3.566,08 223,58 124,34 123,44 4.037,44 24.614,43 16,4
Anònimes 572,85 23,04 7,84 4,44 608,17 6.409,08 9,5
Limitades 2.969,19 200,32 116,04 118,82 3.404,37 17.950,77 19,0
Altres 24,04 0,21 0,46 0,18 24,90 254,58 9,8
Font: Registro Mercantil Central.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/646