Saltar al contingut principal

Societats mercantils. Ampliació de capital. Províncies

Societats mercantils. 2019 Ampliació de capital. Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Societats (nombre) 4.026 390 257 306 4.979 24.690 20,2
Anònimes 197 16 7 18 238 1.273 18,7
Limitades 3.753 371 245 283 4.652 22.787 20,4
Altres 76 3 5 5 89 630 14,1
Capital subscrit (M€) 3.144,37 199,17 112,36 125,21 3.581,11 18.895,14 19,0
Anònimes 488,90 8,97 3,13 12,38 513,39 4.651,33 11,0
Limitades 2.583,03 190,15 108,99 112,80 2.994,97 13.813,73 21,7
Altres 72,44 0,05 0,24 0,02 72,75 430,07 16,9
Font: Registro Mercantil Central.