Skip to main content

Government of Catalonia. Budget. By origin of income

Government of Catalonia (1). Budget. 2005-2009 By origin of income
2011(3) 2012 2014 2015(4) 2017(5)
Taxes ceded and shared 17,300.55 18,085.35 16,997.01 18,108.82 19,930.93
Liquidations pending 'ceded' and 'shared' taxes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sufficiency fund 1,840.07 1,765.08 638.12 626.05 773.79
Liquidations pending the sufficiency fund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other transfers of the finance model 102.00 91.00 110.00 899.00 101.05
Basic public services guarantee fund -1,460.05 -1,065.48 -748.35 -845.03 -868.19
Advance payments on resources forecast for new finance system 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Retorn liquidacions negatives 2008 i 2009 -138.15 -633.80 -303.07 -124.79 -124.79
Settlement funding model in 2010 0.00 1,090.31 729.41 163.06 1,616.21
Subtotal model resources of autonomous finance 17,644.42 19,332.46 17,423.13 18,827.10 21,428.98
Disposició addicional 3ª Estatut Autonomia Catalunya 671.80 219.00 0.00 759.00 0.00
Other transfers of the state public sector 773.70 689.58 401.70 496.62 1,231.97
European Union transfers 107.01 91.91 63.07 154.94 415.64
Altres cànons 0.00 0.00 1,430.00 216.70 0.00
Venda d'immobilitzat 200.00 888.15 864.00 100.00 0.00
Other non financial income 237.55 441.57 327.91 1,075.04 696.40
Local entities share of State tax income 2,670.22 2,670.22 3,097.72 3,158.02 3,268.55
Financial assets 210.06 421.06 19.14 93.18 82.97
Long term debt operations 10,115.28 4,973.38 8,235.41 7,602.48 6,905.20
Other resources 14,985.62 10,394.88 14,438.94 13,655.98 12,600.72
Total 32,630.04 29,727.34 31,862.07 32,483.08 34,029.71
Units: Millions of euros.
Source: Ministry of the Vice-presidency and of the Economy and Finance.
(1) Generalitat subsector.
(2) The increase in resources to improve the finance model is forecast to to be 2,613 million euros: in addiction to the advance payment of 2,372 million euros, there is an increase of 241 million due to the modification of special taxes. The other transfers in the finance model include for the year 2010 the amount planned for the State to transfer to compensate for the suppression of wealth tax.
(3) The increase in the other transfers in the state public sector in relation to 2010 were basically caused by the budgeting for the financial year 2011 of €671.8 M through an agreement for infrastructure investment activities (3rd additional provision Statute of Autonomy of Catalonia).
(4) Les altres transferències del model de finançament inclouen una bestreta del fons de competitivitat (789M€). Per la seva banda, els altres ingressos no financers inclouen una previsió de 635,1M€ de l'Impost sobre dipòsits en entitats de crèdit.
(5) Les previsions pel 2017 inclouen per primera vegada els recursos del FEAGA vinculats a la Política Agrària Comunitària, dels quals la Generalitat fa d’intermediària, per un import de 275 milions d’euros. Pel que fa als recursos procedents de l'Estat, també per primera vegada s'ha inclòs en pressupost inicial la totalitat dels recursos finalistes previstos (beques, servei públic d'ocupació, etc.) així com un import de 619M€ en concepte d'altres fons específics de finançament autonòmic (millora del finançament).
Notes:
- The Budget Law for 2013 and 2016 was not passed.
- To obtain a better understanding of the data you can consult the explanatory report of the budgets of previous years.
Warning: Data for the years 2011 to 2017 were reviewed on 5 July 2017.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/aec/661/en