Skip to main content

Government of Catalonia. Budget. By origin of income

Government of Catalonia (1). Budget. 2012-2020 By origin of income
2012 2014 2015 2017 (2) 2020
Taxes ceded and shared 18,085.35 16,997.01 18,108.82 19,994.19 24,204.39
Global Sufficiency Fund (3) 1,765.08 638.12 626.05 773.79 822.19
Other transfers of the finance model (4) 0.00 0.00 789.00 0.00 0.00
Basic public services guarantee fund -1,065.48 -748.35 -845.03 -868.19 -1,407.48
Retorn liquidacions negatives 2008 i 2009 -633.80 -303.07 -124.79 -124.79 -124.79
Settlement funding model in 2010 1,090.31 729.41 163.06 1,616.21 2,256.02
Subtotal model resources of autonomous finance 19,241.46 17,313.13 18,717.10 21,391.20 25,750.33
Disposició addicional 3ª Estatut Autonomia Catalunya 219.00 0.00 759.00 0.00 200.00
Other transfers of the state public sector 780.55 511.71 496.62 1,333.01 1,160.87
European Union transfers 91.91 63.07 154.94 415.64 461.37
Altres cànons 0.00 1,430.00 216.70 0.00 0.00
Venda d'immobilitzat 888.15 864.00 100.00 0.00 9.44
Other non financial income (5) 441.57 327.91 1,185.05 633.14 705.39
Local entities share of State tax income 2,670.22 3,097.72 3,158.02 3,268.55 3,528.44
Financial assets 421.06 19.14 93.18 82.97 144.11
Long term debt operations 4,973.38 8,235.41 7,602.48 6,905.20 10,219.27
Other resources 10,485.85 14,548.94 13,765.98 12,638.51 16,428.87
Total 29,727.31 31,862.07 32,483.09 34,029.71 42,179.20
Units: Millions of euros.
Source: Ministry of Economy and Finance.
(1) Generalitat subsector.
(2) El pressupost inicial del 2017 inclou per primera vegada els recursos del FEAGA vinculats a la Política Agrària Comunitària, dels quals la Generalitat fa d’intermediària, per un import de 275 milions d’euros. També l'epígraf "Altres transferències del sector públic estatal" conté per primera vegada la totalitat dels recursos finalistes previstos (beques, servei públic d'ocupació, etc.) així com un import de 619M€ en concepte d'altres fons específics de finançament autonòmic (millora del finançament).
(3) Fins al 2010 els imports corresponen als del fons de suficiència.
(4) Inclou el finançament de la policia autonòmica abans de la seva integració al Fons de Suficiència i l'acord de finançament sanitari. En 2010 conté la compensació per la supressió de l'impost de patrimoni (536,7 M€) i la bestreta a compte dels recursos previstos pel nou sistema de finançament. En 2015 s'inclou una bestreta del fons de competitivitat (789M€).
(5) En 2015 conté una previsió de 635,1M€ de l'Impost sobre dipòsits en entitats de crèdit aprovat per la Generalitat de Catalunya i que va ser declarat inconstitucional.
Notes:
- The Budget Law for 2013, 2016, 2018, 2019 and 2021 was not passed.
- To obtain a better understanding of the data you can consult the explanatory report of the budgets of previous years.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/aec/661/en