Saltar al contingut principal

Diputacions. Pressupost. Per funcions

Diputacions. Pressupost. 2016-2020 Per àrees i polítiques de despesa
2016 2017 2018 2019 2020
Despeses 1.444,61 1.540,05 1.571,57 1.591,21 1.624,95
1. Serveis públics bàsics 82,79 97,02 108,02 116,05 127,67
seguretat i mobilitat ciutadana 0,02 0,13 0,00 0,00 0,49
habitatge i urbanisme 27,09 43,77 43,58 40,99 52,30
benestar comunitari 0,03 0,08 4,23 3,85 3,37
medi ambient 55,65 53,04 60,21 71,21 71,51
2. Actuacions de protecció i promoció social 128,41 128,01 133,24 115,72 114,61
pensions 0,17 0,13 0,12 0,10 0,10
altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 4,79 5,04 5,25 5,50 6,00
serveis socials i promoció social 104,71 82,91 87,76 86,60 84,37
foment de l'ocupació 18,74 39,93 40,12 23,52 24,14
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 244,98 276,24 292,78 279,91 308,21
sanitat 41,15 46,73 45,48 46,41 48,50
educació 88,75 97,78 102,98 75,53 91,86
cultura 99,41 107,76 120,83 130,29 142,20
esport 15,67 23,97 23,50 27,68 25,65
4. Actuacions de caràcter econòmic 180,82 197,41 214,06 230,19 244,81
agricultura, ramaderia i pesca 0,73 0,84 6,87 9,16 14,07
indústria i energia 0,02 0,17 1,18 0,66 0,54
comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 53,28 56,84 61,22 71,25 76,75
transport públic 0,19 0,19 0,19 0,20 0,17
infraestructures 85,35 86,55 95,59 88,62 97,66
investigació, desenvolupament i innovació 2,33 2,62 2,05 2,22 2,34
altres actuacions de caràcter econòmic 38,92 50,21 46,96 58,08 53,28
9. Actuacions de caràcter general 749,91 790,86 781,23 816,11 802,04
òrgans de govern 31,16 31,74 29,14 28,29 29,56
serveis de caràcter general 166,94 162,16 179,96 185,54 203,02
administració financera i tributària 390,88 453,86 449,61 454,80 469,01
transferències a altres administracions públiques 160,92 143,09 122,51 147,48 100,45
0. Deute públic 57,68 50,51 42,25 33,22 27,60
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament de la Presidència. Secretaria d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran. Direcció General d'Administració Local.
Notes:
- Dades consolidades de l'Administració general i els organismes autònoms.
- A partir del 2010, les dades de la classificació per programes no es poden comparar amb les d'anys anteriors per un canvi de normativa. (Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals).

Índex []

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/672