Saltar al contingut principal

Diputacions. Pressupost. Per funcions

Diputacions. Pressupost. 2013-2017 Per àrees i polítiques de despesa
2013 2014 2015 2016 2017
Despeses 1.095,82 1.088,57 1.392,19 1.444,61 1.540,05
1. Serveis públics bàsics 102,31 135,91 98,94 82,79 97,02
seguretat i mobilitat ciutadana 0,00 0,00 0,00 0,02 0,13
habitatge i urbanisme 23,30 50,95 44,60 27,09 43,77
benestar comunitari 33,63 36,40 0,03 0,03 0,08
medi ambient 45,38 48,56 54,31 55,65 53,04
2. Actuacions de protecció i promoció social 77,91 84,98 87,04 128,41 128,01
pensions 0,19 0,19 0,19 0,17 0,13
altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 3,15 3,15 6,74 4,79 5,04
serveis socials i promoció social 66,32 62,73 66,28 104,71 82,91
foment de l'ocupació 8,25 18,91 13,83 18,74 39,93
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 193,79 223,44 232,22 244,98 276,24
sanitat 38,99 37,43 46,53 41,15 46,73
educació 41,57 62,67 73,84 88,75 97,78
cultura 98,64 100,93 94,68 99,41 107,76
esport 14,59 22,41 17,17 15,67 23,97
4. Actuacions de caràcter econòmic 125,55 128,80 167,15 180,82 197,41
agricultura, ramaderia i pesca 0,60 0,83 0,74 0,73 0,84
indústria i energia 0,03 0,00 0,01 0,02 0,17
comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 37,93 42,30 43,97 53,28 56,84
transport públic 0,15 0,18 0,19 0,19 0,19
infraestructures 76,49 72,69 86,03 85,35 86,55
investigació, desenvolupament i innovació 0,77 0,78 2,13 2,33 2,62
altres actuacions de caràcter econòmic 9,59 12,02 34,09 38,92 50,21
9. Actuacions de caràcter general 516,80 444,34 748,40 749,91 790,86
òrgans de govern 25,77 23,35 25,21 31,16 31,74
serveis de caràcter general 153,16 149,76 165,79 166,94 162,16
administració financera i tributària 130,32 131,60 350,49 390,88 453,86
transferències a altres administracions públiques 207,55 139,64 206,90 160,92 143,09
0. Deute públic 79,47 71,10 58,43 57,68 50,51
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament de la Presidència. Secretaria d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran. Direcció General d'Administració Local.
Notes:
- Dades consolidades de l'Administració general i els organismes autònoms.
- A partir del 2010, les dades de la classificació per programes no es poden comparar amb les d'anys anteriors per un canvi de normativa. (Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals).
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/672/2017