Saltar al contingut principal

Diputacions. Pressupost consolidat. Per capítols. Províncies

Diputacions. Pressupost consolidat. 2020 Per capítols. Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Ingressos 1.188,09 149,25 133,89 153,70 1.624,95
1. Impostos directes 141,74 12,87 8,46 14,63 177,69
2. Impostos indirectes 92,13 15,51 7,58 12,44 127,66
3. Taxes i altres ingressos 65,79 8,64 7,14 19,49 101,06
4. Transferències corrents 526,12 96,27 92,74 106,68 821,80
5. Ingressos patrimonials 2,63 4,84 0,14 0,47 3,28
Operacions corrents 828,40 133,34 116,05 153,70 1.231,49
6. Alienació d'inversions 0,00 0,00 0,03 0,00 0,03
7. Transferències de capital 1,18 5,63 4,41 0,00 11,22
Operacions de capital 1,18 5,63 4,43 0,00 11,25
8. Variació d'actius financers 182,31 0,13 0,41 0,00 182,85
9. Variació de passius financers 176,20 10,16 13,00 0,00 199,36
Operacions financeres 358,51 10,29 13,41 0,00 382,21
Despeses 1.188,09 149,25 133,89 153,70 1.624,95
1. Remuneració del personal 299,50 33,32 32,20 62,20 427,22
2. Compra de béns i serveis 123,74 24,72 20,78 27,22 196,46
3. Interessos 1,92 0,17 0,70 0,32 3,12
4. Transferències corrents 211,45 46,12 32,41 25,17 315,15
5. Fons de contingència 5,00 6,43 1,31 15,11 27,84
Operacions corrents 641,60 110,77 87,40 130,02 969,78
6. Inversions reals 57,41 20,20 15,70 8,30 101,62
7. Transferències de capital 127,44 18,06 25,12 10,48 181,11
Operacions de capital 184,86 38,26 40,83 18,79 282,73
8. Variació d'actius financers 185,43 0,17 0,31 0,00 185,92
9. Variació de passius financers 176,20 0,06 5,35 4,90 186,51
Operacions financeres 361,64 0,23 5,67 4,90 372,43
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament de la Presidència. Secretaria d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran. Direcció General d'Administració Local.
Nota: Dades consolidades de l'Administració general i els organismes autònoms.

Índex []

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/673