Saltar al contingut principal

Diputacions. Pressupost consolidat. Per capítols. Províncies

Diputacions. Pressupost consolidat. 2017 Per capítols
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Ingressos 1.151,57 121,25 122,95 144,28 1.540,05
1. Impostos directes 113,23 11,41 7,76 14,15 146,54
2. Impostos indirectes 76,15 14,94 6,40 11,16 108,66
3. Taxes i altres ingressos 62,74 8,59 6,27 17,45 95,05
4. Transferències corrents 472,21 86,28 84,96 95,83 739,27
5. Ingressos patrimonials 2,60 0,04 0,14 0,97 3,74
Operacions corrents 726,93 121,25 105,52 139,56 1.093,27
6. Alienació d'inversions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Transferències de capital 0,00 0,00 2,00 4,71 6,71
Operacions de capital 0,00 0,00 2,00 4,71 6,71
8. Variació d'actius financers 206,14 0,00 0,43 0,00 206,57
9. Variació de passius financers 218,50 0,00 15,00 0,00 233,50
Operacions financeres 424,64 0,00 15,43 0,00 440,07
Despeses 1.151,57 121,25 122,95 144,28 1.540,05
1. Remuneració del personal 262,97 25,89 27,54 53,47 369,87
2. Compra de béns i serveis 109,93 16,93 16,41 21,76 165,03
3. Interessos 1,59 0,30 0,96 0,62 3,47
4. Transferències corrents 247,10 45,00 31,75 25,98 349,83
5. Fons de contingència 5,00 3,61 0,71 4,03 13,34
Operacions corrents 626,59 91,72 77,37 105,86 901,54
6. Inversions reals 57,50 4,25 8,95 10,73 81,43
7. Transferències de capital 81,71 16,19 28,95 20,39 147,25
Operacions de capital 139,21 20,44 37,90 31,12 228,68
8. Variació d'actius financers 202,04 0,00 0,30 0,00 202,34
9. Variació de passius financers 183,72 9,10 7,38 7,30 207,50
Operacions financeres 385,76 9,10 7,68 7,30 409,84
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament de la Presidència. Secretaria d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran. Direcció General d'Administració Local.
Nota: Dades consolidades de l'Administració general i els organismes autònoms.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/673/2017