Saltar al contingut principal

Consells comarcals. Pressupost. Per capítols

Consells comarcals. Pressupost. 2015-2019 Per capítols
2015 2016 2017 2018 2019
Ingressos 465,03 486,26 536,88 590,04 609,94
1. Impostos directes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. Impostos indirectes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Taxes i altres ingressos 78,39 83,12 88,33 93,36 111,48
4. Transferències corrents 350,04 360,50 397,60 440,00 435,18
5. Ingressos patrimonials 3,35 3,45 3,35 4,50 4,26
Operacions corrents 431,78 447,07 489,29 537,87 550,91
6. Alienació d'inversions 2,52 0,26 0,02 0,13 0,01
7. Transferències de capital 29,48 38,02 45,49 46,61 53,81
Operacions de capital 32,00 38,28 45,52 46,74 53,82
8. Variació d'actius financers 0,43 0,26 0,29 1,25 1,23
9. Variació de passius financers 0,82 0,65 1,79 4,18 3,98
Operacions financeres 1,25 0,91 2,07 5,43 5,21
Despeses 464,98 486,26 536,49 588,12 609,94
1. Remuneració del personal 112,06 120,83 131,81 148,84 161,06
2. Compra de béns i serveis 211,53 217,14 243,81 260,73 268,73
3. Interessos 1,86 1,28 0,77 0,72 0,49
4. Transferències corrents 93,08 99,16 103,83 116,76 110,07
5. Fons de contingència 0,28 0,39 0,38 0,46 0,65
Operacions corrents 418,80 438,79 480,59 527,51 541,01
6. Inversions reals 30,39 35,80 45,16 52,93 64,02
7. Transferències de capital 8,98 7,98 7,66 3,38 1,00
Operacions de capital 39,36 43,78 52,82 56,32 65,02
8. Variació d'actius financers 2,14 0,26 0,28 1,26 1,90
9. Variació de passius financers 4,67 3,43 2,81 3,02 2,02
Operacions financeres 6,81 3,69 3,08 4,28 3,92
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament de la Presidència. Secretaria d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran. Direcció General d'Administració Local.
Nota: Dades consolidades de l'Administració general i els organismes autònoms.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/675