Saltar al contingut principal

Ajuntaments. Pressupost. Per capítols

Ajuntaments. Pressupost. 2013-2017 Per capítols
2013 2014 2015 2016 2017
Ingressos 8.341,83 9.024,59 9.030,10 9.101,08 9.650,90
1. Impostos directes 3.586,12 3.698,25 3.813,07 3.870,94 4.013,92
2. Impostos indirectes 154,00 143,24 154,05 161,14 176,17
3. Taxes i altres ingressos 1.528,14 1.559,26 1.549,13 1.564,47 1.631,80
4. Transferències corrents 2.510,53 2.759,90 2.757,78 2.799,45 2.890,24
5. Ingressos patrimonials 131,78 128,55 161,85 127,04 128,07
Operacions corrents 7.910,58 8.289,20 8.435,88 8.523,04 8.840,20
6. Alienació d'inversions 53,06 56,08 35,42 31,93 52,73
7. Transferències de capital 274,30 289,91 228,48 179,90 273,33
Operacions de capital 327,36 345,99 263,90 211,83 326,06
8. Variació d'actius financers 9,14 119,76 19,12 19,53 17,56
9. Variació de passius financers 94,75 269,64 311,19 346,69 467,08
Operacions financeres 103,89 389,40 330,31 366,22 484,64
Despeses 8.290,74 9.010,92 9.019,94 9.022,22 9.641,85
1. Remuneració del personal 2.638,22 2.638,42 2.671,87 2.749,37 2.815,66
2. Compra de béns i serveis 2.937,63 3.031,95 3.124,89 3.198,16 3.391,38
3. Interessos 207,81 191,77 157,44 122,79 93,47
4. Transferències corrents 1.170,69 1.257,25 1.352,92 1.370,57 1.432,03
5.  Fons de contingència  5,15 34,26 34,51 34,21 43,93
Operacions corrents 6.959,49 7.153,66 7.341,62 7.475,10 7.776,46
6. Inversions reals 680,51 989,94 888,06 822,14 1.176,60
7. Transferències de capital 62,04 84,04 77,14 61,61 67,06
Operacions de capital 742,54 1.073,98 965,20 883,75 1.243,66
8. Variació d'actius financers 18,64 147,25 35,98 34,58 47,34
9. Variació de passius financers 570,07 636,03 677,14 628,79 574,38
Operacions financeres 588,70 783,28 713,12 663,37 621,72
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament de la Presidència. Secretaria d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran. Direcció General d'Administració Local.
Nota: Dades consolidades de l'Administració general i els organismes autònoms.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/676/2017