Saltar al contingut principal

Ajuntaments. Pressupost. Per funcions. Despeses

Ajuntaments. Pressupost. 2013-2017 Per àrees i polítiques de despesa
2013 2014 2015 2016 2017
Despeses 8.290,74 9.010,92 9.019,94 9.022,22 9.641,85
1. Serveis públics bàsics 3.177,07 3.468,72 3.426,07 3.384,65 3.657,82
seguretat i mobilitat ciutadana 753,37 780,39 789,36 804,63 830,18
habitatge i urbanisme 809,67 1.031,02 984,20 890,34 1.102,08
benestar comunitari 1.389,16 1.420,75 1.388,95 1.419,88 1.416,01
medi ambient 224,87 236,56 263,56 269,81 309,54
2. Actuacions de protecció i promoció social 717,31 776,51 757,03 791,67 918,95
pensions 21,94 20,62 8,82 5,36 5,32
altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 15,82 18,06 20,41 21,39 16,59
serveis socials i promoció social 610,53 655,94 643,76 671,17 792,86
foment de l'ocupació 69,03 81,90 84,05 93,74 104,18
3. Producció de béns públics de caràcter preferent 1.412,57 1.474,21 1.531,24 1.585,56 1.708,76
sanitat 96,37 100,23 99,99 101,53 110,13
educació 609,67 621,01 635,48 652,69 686,79
cultura 450,64 483,08 519,30 528,28 587,13
esport 255,89 269,89 276,46 303,05 324,70
4. Actuacions de caràcter econòmic 436,09 522,66 585,10 596,72 680,15
agricultura, ramaderia i pesca 6,77 6,25 5,65 4,06 3,92
indústria i energia 8,84 6,93 8,22 7,79 7,70
comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 158,38 205,08 245,31 241,68 262,91
transport públic 138,05 160,05 194,06 202,13 232,81
infraestructures 73,13 77,80 61,30 63,89 74,87
investigació, desenvolupament i innovació 0,80 0,75 1,04 0,83 1,23
altres actuacions de caràcter econòmic 50,12 65,80 69,52 76,34 96,70
9. Actuacions de caràcter general 1.794,75 1.963,88 1.903,15 1.924,82 2.018,14
òrgans de govern 154,91 153,38 151,85 159,48 164,14
serveis de caràcter general 1.150,53 1.197,74 1.193,53 1.220,67 1.262,62
administració financera i tributària 315,30 431,71 370,85 355,37 404,27
transferències a altres administracions públiques 174,01 181,05 186,93 189,30 187,11
0. Deute públic 752,95 804,94 817,35 738,81 658,04
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament de la Presidència. Secretaria d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran. Direcció General d'Administració Local.
Notes:
- Dades consolidades de l'Administració general i els organismes autònoms.
- A partir del 2010, les dades de la classificació per programes no es poden comparar amb les d'anys anteriors per un canvi de normativa (Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals).
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/677/2017