Saltar al contingut principal

Sector públic de la Generalitat. Pressupost. Ingressos i despeses per capítols

Sector públic de la Generalitat. Pressupost. 2012-2020 Ingressos. Per capítols
2012 2014 2015 2017 2020
Ingressos (I + II + III) 37.024,46 36.132,73 36.942,92 38.061,51 46.057,49
1. Impostos directes 8.116,31 7.696,56 8.765,57 9.630,15 12.816,56
2. Impostos indirectes 9.307,15 8.703,05 9.382,20 10.912,22 13.243,77
3. Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos 3.056,01 2.545,63 2.555,44 2.804,69 2.797,58
4. Transferències corrents 5.717,02 5.015,18 5.474,06 6.382,15 5.721,16
5. Ingressos patrimonials 357,59 1.695,81 709,92 233,89 148,37
I. Operacions corrents (1 a 5) 26.554,08 25.656,23 26.887,20 29.963,10 34.727,45
6. Alienació d'inversions reals 1.040,90 992,45 251,43 88,19 112,00
7. Transferències de capital 341,66 44,07 821,78 107,94 416,02
II. Operacions de capital (6 i 7) 1.382,57 1.036,52 1.073,21 196,13 528,02
Subtotal operacions no financeres (I + II) 27.936,64 26.692,75 27.960,41 30.159,23 35.255,47
8. Variació d'actius financers 1.331,74 721,77 927,90 757,50 359,11
9. Variació de passius financers 7.756,08 8.718,22 8.054,61 7.144,78 10.442,91
III. Operacions financeres (8 i 9) 9.087,82 9.439,99 8.982,51 7.902,28 10.802,02
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament d'Economia i Hisenda.
Nota: No es va aprovar la Llei de pressupostos per als exercicis 2013, 2016, 2018, 2019 i 2021.
Sector públic de la Generalitat. Pressupost. 2012-2020 Despeses. Per capítols
2012 2014 2015 2017 2020
Despeses (I + II + III) 37.024,46 36.132,73 36.942,92 38.061,51 46.057,49
1. Remuneracions del personal 9.548,73 8.693,46 9.197,93 9.929,24 11.909,33
2. Despeses corrents de béns i serveis 7.936,09 7.487,34 7.814,23 8.297,63 8.537,21
3. Despeses financeres 2.443,58 2.397,54 2.054,69 993,72 1.244,08
4. Transferències corrents 8.612,92 8.654,28 8.969,23 10.227,39 11.630,62
5. Fons de contingència 250,00 45,00 200,00 330,00 250,00
I. Operacions corrents (1 a 5) 28.791,33 27.277,62 28.236,07 29.777,99 33.571,24
6. Inversions reals 1.900,77 1.072,54 1.200,30 1.058,09 1.380,39
7. Transferències de capital 581,53 458,06 442,15 521,47 613,31
II. Operacions de capital (6 i 7) 2.482,30 1.530,60 1.642,44 1.579,57 1.993,70
Subtotal operacions no financeres (I + II) 31.273,64 28.808,22 29.878,52 31.357,55 35.564,94
8. Variació d'actius financers 2.256,90 498,76 596,11 496,38 437,69
9. Variació de passius financers 3.493,93 6.825,75 6.468,29 6.207,58 10.054,85
III. Operacions financeres (8 i 9) 5.750,83 7.324,51 7.064,40 6.703,96 10.492,55
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament d'Economia i Hisenda.
Nota: No es va aprovar la Llei de pressupostos per als exercicis 2013, 2016, 2018, 2019 i 2021.

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/681