Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Habitatge principal (cens)
Habitatge familiar destinat a residència permanent o habitual. Comprèn també els allotjaments.
Segona residència
Habitatge familiar que s'utilitza de forma temporal (vacances, caps de setmana, etc.) durant 15 dies o més l'any, i que no constitueix residència habitual.

Aspectes metodològics

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".