Saltar al contenido principal

Aspectos metodológicos

L'objectiu principal d'aquesta estadística és fer el seguiment de les compravendes d'habitatge que es registren a Catalunya i el preu de venda registrat d'aquests habitatges.

A partir de l'any 2013, la font primària de les dades és el Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España, i la informació és elaborada pel Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatges a nivell comarcal .

Els anys anteriors, la informació s'oferia pels municipis amb més de 100.000 habitants i les dades provenien de l'enquesta realitzada per l'empresa TECNIGRAMA.

Distribución territorial vigente

Actualmente, Cataluña se divide en 41 comarcas, 1 entidad territorial singular (Aran) y 8 ámbitos del Plan territorial, de acuerdo con los últimos cambios territoriales, que afectan a los ámbitos de El Penedès y las Comarcas Centrales, Aran y El Moianès.

La información no disponible se representa mediante el símbolo ":". Cuando el valor es inferior al de la unidad mínima que permite estimar la operación estadística, o afecta el secreto estadístico, el símbolo utilizado es "..".