Saltar al contingut principal

Ensenyaments de règim especial. Centres, professors i alumnes. Per titularitat del centre

Ensenyaments de règim especial. Curs 2018/19 Centres, professors i alumnes. Total
Centres Professors Alumnes
Música (1) 274 6.198 70.122
nivell elemental 243 4.576 64.888
nivell mitjà 27 1.107 3.802
nivell superior 4 515 1.432
Dansa 65 468 9.717
nivell elemental 61 346 9.245
nivell mitjà 3 70 353
nivell superior 1 52 119
Art dramàtic (2) 2 182 454
Arts plàstiques i disseny 57 1.235 5.216
Estudis superiors de disseny (3) 9 0 1.698
Restauració i conservació 1 23 140
Idiomes (4) 45 903 48.814
Esports 55 676 4.185
Font: Departament d'Ensenyament. Servei d'indicadors i estadística.
(1) Escoles de música, conservatoris i escoles superiors.
(2) Un centre amb dues seus: Terrassa i Barcelona.
(3) Professorat compartit amb arts plàstiques i disseny.
(4) Escoles oficials d'idiomes. Inclou alumnes presencials, no presencials.
Ensenyaments de règim especial. Curs 2018/19 Centres, professors i alumnes. Sector públic
Centres Professors Alumnes
Música (1) 189 .. 52.599
nivell elemental 170 .. 49.316
nivell mitjà 19 892 3.283
nivell superior 0 .. 0
Dansa 13 .. 2.205
nivell elemental 10 .. 1.777
nivell mitjà 2 65 309
nivell superior 1 .. 119
Art dramàtic (2) 1 110 304
Arts plàstiques i disseny 42 804 4.665
Estudis superiors de disseny (3) 7 0 797
Restauració i conservació 1 23 140
Idiomes (4) 45 903 48.814
Esports 25 464 2.732
Font: Departament d'Ensenyament. Servei d'indicadors i estadística.
(1) Escoles de música, conservatoris i escoles superiors.
(2) Un centre amb dues seus: Terrassa i Barcelona.
(3) Professorat compartit amb arts plàstiques i disseny.
(4) Escoles oficials d'idiomes. Inclou alumnes presencials, no presencials.
Ensenyaments de règim especial. Curs 2018/19 Centres, professors i alumnes. Sector privat
Centres Professors Alumnes
Música (1) 85 .. 17.523
nivell elemental 73 .. 15.572
nivell mitjà 8 215 519
nivell superior 4 .. 1.432
Dansa 52 .. 7.512
nivell elemental 51 .. 7.468
nivell mitjà 1 5 44
nivell superior 0 .. 0
Art dramàtic 1 72 150
Arts plàstiques i disseny 15 431 551
Estudis superiors de disseny (2) 2 0 901
Restauració i conservació 0 0 0
Idiomes 0 0 0
Esports 30 212 1.453
Font: Departament d'Ensenyament. Servei d'indicadors i estadística.
(1) Escoles de música, conservatoris i escoles superiors.
(2) Professorat compartit amb arts plàstiques i disseny.