Saltar al contingut principal

Alumnes estrangers. Per titularitat del centre i nivells. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Alumnes estrangers. Curs 2018/19 Per titularitat del centre i nivells. Total (1). Comarques i províncies
Infantil Primària ESO Batxillerat CFGM CFGS PQPI Total
Alt Camp 245 533 235 42 54 27 26 1.162
Alt Empordà 1.320 2.274 1.156 225 244 59 25 5.303
Alt Penedès 614 1.176 530 85 88 51 30 2.574
Alt Urgell 79 130 92 38 114 65 2 520
Alta Ribagorça 9 32 27 4 6 1 0 79
Anoia 442 833 396 86 83 46 19 1.905
Aran 53 61 49 10 25 5 5 208
Bages 1.028 1.731 783 154 212 133 48 4.089
Baix Camp 1.357 2.689 1.382 260 299 175 56 6.218
Baix Ebre 482 845 513 101 197 107 24 2.269
Baix Empordà 1.079 1.835 854 137 190 69 24 4.188
Baix Llobregat 3.103 5.121 2.790 559 615 317 126 12.631
Baix Penedès 585 1.138 603 100 93 51 17 2.587
Barcelonès 13.163 21.039 11.423 2.896 2.682 2.865 707 54.775
Berguedà 151 300 144 23 44 5 3 670
Cerdanya 91 113 80 5 51 0 6 346
Conca de Barberà 97 203 104 9 18 0 0 431
Garraf 551 1.058 573 146 119 48 10 2.505
Garrigues 124 195 91 9 8 2 0 429
Garrotxa 390 601 319 20 78 62 15 1.485
Gironès 1.843 3.343 1.753 276 561 310 109 8.195
Maresme 1.984 3.986 1.957 326 349 155 74 8.831
Moianès 33 68 42 2 4 0 0 149
Montsià 404 856 458 90 109 69 39 2.025
Noguera 268 472 226 34 35 17 7 1.059
Osona 1.145 2.237 1.089 142 221 104 50 4.988
Pallars Jussà 64 141 75 12 38 5 4 339
Pallars Sobirà 18 35 19 5 3 2 0 82
Pla d'Urgell 343 606 229 39 108 46 12 1.383
Pla de l'Estany 240 506 226 21 45 21 4 1.063
Priorat 31 82 33 5 17 2 0 170
Ribera d'Ebre 138 240 119 23 22 3 17 562
Ripollès 96 169 102 3 24 13 4 411
Segarra 337 496 301 42 78 28 8 1.290
Segrià 1.422 2.757 1.287 301 390 303 100 6.560
Selva 1.149 2.177 1.180 198 204 84 21 5.013
Solsonès 69 108 69 13 23 9 6 297
Tarragonès 1.692 3.110 1.608 361 451 368 107 7.697
Terra Alta 59 101 52 7 11 0 0 230
Urgell 329 574 307 56 65 57 9 1.397
Vallès Occidental 4.222 8.226 3.835 748 839 518 146 18.534
Vallès Oriental 1.381 2.773 1.262 245 263 158 89 6.171
Catalunya 42.230 74.970 38.373 7.858 9.080 6.360 1.949 181.936
Font: Departament d'Ensenyament. Servei d'indicadors i estadística.
(1) No inclou dades dels ensenyaments a distància del sector públic.
CFGM: Cicles formatius de grau mitjà.
CFGS: Cicles formatius de grau superior.
PQPI: Programes de qualificació professional inicial.
Nota: El total de Catalunya inclou els alumnes estrangers matriculats a educació especial.
Alumnes estrangers. Curs 2018/19 Per titularitat del centre i nivells. Sector públic (1). Comarques i províncies
Infantil Primària ESO Batxillerat CFGM CFGS PQPI Total
Alt Camp 196 469 218 42 54 27 26 1.032
Alt Empordà 1.210 2.119 1.066 213 220 56 14 4.898
Alt Penedès 570 1.066 442 84 88 51 30 2.331
Alt Urgell 56 117 80 38 69 22 2 384
Alta Ribagorça 9 32 27 4 6 1 0 79
Anoia 329 624 310 79 81 44 11 1.478
Aran 53 61 49 10 25 5 5 208
Bages 828 1.484 589 146 164 89 44 3.344
Baix Camp 1.150 2.269 1.200 243 291 175 53 5.381
Baix Ebre 458 799 453 93 187 107 14 2.111
Baix Empordà 925 1.634 700 124 190 69 24 3.666
Baix Llobregat 2.746 4.689 2.404 493 576 289 114 11.311
Baix Penedès 542 1.066 557 93 93 51 15 2.417
Barcelonès 9.072 15.705 7.333 1.961 1.841 1.736 416 38.064
Berguedà 115 224 113 18 18 0 3 491
Cerdanya 81 106 74 5 51 0 6 323
Conca de Barberà 76 176 103 9 18 0 0 382
Garraf 474 931 502 142 104 45 10 2.208
Garrigues 112 173 74 9 8 2 0 378
Garrotxa 353 517 253 20 78 53 12 1.286
Gironès 1.580 2.884 1.418 231 507 255 54 6.929
Maresme 1.448 2.950 1.314 263 304 116 69 6.464
Moianès 32 62 42 2 4 0 0 142
Montsià 379 839 431 90 109 69 30 1.947
Noguera 205 367 176 32 35 17 5 837
Osona 746 1.449 670 117 200 81 50 3.313
Pallars Jussà 46 118 63 12 38 5 0 282
Pallars Sobirà 18 35 19 5 3 2 0 82
Pla d'Urgell 288 490 158 27 42 8 12 1.025
Pla de l'Estany 234 499 220 21 45 21 4 1.044
Priorat 31 82 33 5 17 2 0 170
Ribera d'Ebre 134 234 113 23 22 3 17 546
Ripollès 74 137 86 3 24 8 4 336
Segarra 319 467 272 42 78 28 8 1.214
Segrià 1.202 2.371 1.069 268 344 231 89 5.574
Selva 950 1.878 1.064 184 204 84 21 4.385
Solsonès 40 57 40 11 11 6 6 171
Tarragonès 1.508 2.792 1.289 325 406 334 102 6.756
Terra Alta 59 101 52 7 11 0 0 230
Urgell 232 427 241 54 62 57 8 1.081
Vallès Occidental 3.547 7.264 2.986 647 722 453 108 15.727
Vallès Oriental 1.201 2.433 1.027 225 227 137 59 5.309
Catalunya 33.628 62.197 29.330 6.420 7.577 4.739 1.445 145.925
Font: Departament d'Ensenyament. Servei d'indicadors i estadística.
(1) No inclou dades dels ensenyaments a distància del sector públic.
CFGM: Cicles formatius de grau mitjà.
CFGS: Cicles formatius de grau superior.
PQPI: Programes de qualificació professional inicial.
Nota: El total de Catalunya inclou els alumnes estrangers matriculats a educació especial.
Alumnes estrangers. Curs 2018/19 Per titularitat del centre i nivells. Sector privat. Comarques i províncies
Infantil Primària ESO Batxillerat CFGM CFGS PQPI Total
Alt Camp 49 64 17 0 0 0 0 130
Alt Empordà 110 155 90 12 24 3 11 405
Alt Penedès 44 110 88 1 0 0 0 243
Alt Urgell 23 13 12 0 45 43 0 136
Alta Ribagorça 0 0 0 0 0 0 0 0
Anoia 113 209 86 7 2 2 8 427
Aran 0 0 0 0 0 0 0 0
Bages 200 247 194 8 48 44 4 745
Baix Camp 207 420 182 17 8 0 3 837
Baix Ebre 24 46 60 8 10 0 10 158
Baix Empordà 154 201 154 13 0 0 0 522
Baix Llobregat 357 432 386 66 39 28 12 1.320
Baix Penedès 43 72 46 7 0 0 2 170
Barcelonès 4.093 5.334 4.090 935 841 1.129 291 16.713
Berguedà 36 76 31 5 26 5 0 179
Cerdanya 10 7 6 0 0 0 0 23
Conca de Barberà 21 27 1 0 0 0 0 49
Garraf 77 127 71 4 15 3 0 297
Garrigues 12 22 17 0 0 0 0 51
Garrotxa 37 84 66 0 0 9 3 199
Gironès 263 459 335 45 54 55 55 1.266
Maresme 536 1.036 643 63 45 39 5 2.367
Moianès 1 6 0 0 0 0 0 7
Montsià 25 17 27 0 0 0 9 78
Noguera 63 105 50 2 0 0 2 222
Osona 399 788 419 25 21 23 0 1.675
Pallars Jussà 18 23 12 0 0 0 4 57
Pallars Sobirà 0 0 0 0 0 0 0 0
Pla d'Urgell 55 116 71 12 66 38 0 358
Pla de l'Estany 6 7 6 0 0 0 0 19
Priorat 0 0 0 0 0 0 0 0
Ribera d'Ebre 4 6 6 0 0 0 0 16
Ripollès 22 32 16 0 0 5 0 75
Segarra 18 29 29 0 0 0 0 76
Segrià 220 386 218 33 46 72 11 986
Selva 199 299 116 14 0 0 0 628
Solsonès 29 51 29 2 12 3 0 126
Tarragonès 184 318 319 36 45 34 5 941
Terra Alta 0 0 0 0 0 0 0 0
Urgell 97 147 66 2 3 0 1 316
Vallès Occidental 675 962 849 101 117 65 38 2.807
Vallès Oriental 180 340 235 20 36 21 30 862
Catalunya 8.604 12.773 9.043 1.438 1.503 1.621 504 36.013
Font: Departament d'Ensenyament. Servei d'indicadors i estadística.
CFGM: Cicles formatius de grau mitjà.
CFGS: Cicles formatius de grau superior.
PQPI: Programes de qualificació professional inicial.
Nota: El total de Catalunya inclou els alumnes estrangers matriculats a educació especial.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/748