Saltar al contingut principal

Alumnes estrangers. Per titularitat del centre i nivells. Comarques i Aran, àmbits i províncies

Alumnes estrangers. Curs 2009/10 Per titularitat del centre i nivells. Total(1). Comarques, àmbits i províncies
Infantil Primària Especial ESO Batxillerat CFGM (2) CFGS (3) Total
Alt Camp 238 417 0 261 24 28 9 977
Alt Empordà 978 2.052 22 1.404 186 146 28 4.816
Alt Penedès 439 940 7 642 57 66 19 2.170
Alt Urgell 65 238 0 169 22 120 33 647
Alta Ribagorça 17 26 0 19 3 1 0 66
Anoia 298 700 6 590 77 53 47 1.771
Bages 667 1.285 38 1.003 159 159 50 3.361
Baix Camp 971 2.033 19 1.713 191 161 57 5.145
Baix Ebre 414 1.016 9 766 65 146 49 2.465
Baix Empordà 862 1.467 20 1.174 149 158 30 3.860
Baix Llobregat 1.946 4.782 70 3.972 635 583 216 12.204
Baix Penedès 461 1.011 9 785 68 64 16 2.414
Barcelonès 6.946 16.175 484 14.744 2.561 2.089 1.948 44.947
Berguedà 134 267 8 192 22 25 6 654
Cerdanya 77 181 0 120 13 16 0 407
Conca de Barberà 77 172 5 113 4 6 0 377
Garraf 418 997 0 812 144 92 32 2.495
Garrigues 65 144 0 81 5 3 0 298
Garrotxa 393 560 14 387 23 77 22 1.476
Gironès 1.396 2.339 76 1.702 208 261 123 6.105
Maresme 1.648 3.165 21 2.352 304 217 94 7.801
Montsià 308 740 9 573 61 92 32 1.815
Noguera 245 401 4 297 34 37 6 1.024
Osona 986 1.690 25 1.150 94 143 40 4.128
Pallars Jussà 45 144 0 97 5 41 4 336
Pallars Sobirà 33 59 0 59 3 24 2 180
Pla d'Urgell 280 467 14 220 35 34 15 1.065
Pla de l'Estany 160 342 0 258 19 30 3 812
Priorat 32 82 0 45 2 12 1 174
Ribera d'Ebre 121 261 6 187 12 14 4 605
Ripollès 71 165 2 110 4 19 1 372
Segarra 282 376 0 229 28 123 8 1.046
Segrià 1.113 1.996 21 1.351 201 283 144 5.109
Selva 744 1.848 27 1.186 169 129 25 4.128
Solsonès 97 150 0 112 5 31 6 401
Tarragonès 1.089 2.342 73 2.033 275 286 156 6.254
Terra Alta 32 79 0 44 4 5 0 164
Urgell 289 443 7 272 34 32 33 1.110
Val d'Aran 39 103 0 61 8 18 0 229
Vallès Occidental 2.746 6.019 107 5.044 760 605 304 15.585
Vallès Oriental 1.212 2.815 44 2.125 257 302 97 6.852
Catalunya 28.434 60.489 1.147 48.454 6.930 6.731 3.660 155.845
Metropolità 15.355 34.893 733 29.691 4.718 3.954 2.710 92.054
Comarques Gironines 4.604 8.773 161 6.221 758 820 232 21.569
Camp de Tarragona 2.868 6.057 106 4.950 564 557 239 15.341
Terres de l'Ebre 875 2.096 24 1.570 142 257 85 5.049
Ponent 2.274 3.827 46 2.450 337 512 206 9.652
Comarques Centrals 2.182 4.092 77 3.047 357 411 149 10.315
Alt Pirineu i Aran 276 751 0 525 54 220 39 1.865
Barcelona 17.437 38.825 810 32.626 5.070 4.334 2.853 101.968
Girona 4.679 8.944 161 6.341 771 836 232 21.976
Lleida 2.575 4.567 46 2.967 383 747 251 11.511
Tarragona 3.743 8.153 130 6.520 706 814 324 20.390
Font: Departament d'Educació. Servei d'indicadors i estadística
(1) No inclou dades dels ensenyaments a distància del sector públic.
(2) Cicles formatius de grau mitjà (CFGM).
(3) Cicles formatius de grau superior (CFGS).
Alumnes estrangers. Curs 2009/10 Per titularitat del centre i nivells. Sector públic (1). Comarques, àmbits i províncies
Infantil Primària Especial ESO Batxillerat CFGM (2) CFGS (3) Total
Alt Camp 232 389 0 214 24 28 9 896
Alt Empordà 927 1.963 22 1.300 175 139 28 4.554
Alt Penedès 398 835 0 515 56 66 19 1.889
Alt Urgell 58 209 0 129 22 80 18 516
Alta Ribagorça 17 26 0 19 3 1 0 66
Anoia 225 539 0 451 70 53 46 1.384
Bages 588 1.132 0 753 148 116 38 2.775
Baix Camp 826 1.802 0 1.500 183 157 57 4.525
Baix Ebre 385 983 9 673 63 135 49 2.297
Baix Empordà 758 1.273 20 1.012 133 158 30 3.384
Baix Llobregat 1.793 4.601 40 3.595 609 528 211 11.377
Baix Penedès 452 986 9 738 66 62 16 2.329
Barcelonès 5.498 13.137 229 10.922 2.027 1.423 1.163 34.399
Berguedà 110 173 0 170 19 17 0 489
Cerdanya 76 174 0 114 13 16 0 393
Conca de Barberà 59 139 0 108 4 6 0 316
Garraf 378 906 0 697 140 87 32 2.240
Garrigues 52 130 0 60 5 3 0 250
Garrotxa 332 429 0 278 23 77 22 1.161
Gironès 1.300 2.013 54 1.356 176 258 114 5.271
Maresme 1.272 2.478 7 1.723 261 188 79 6.008
Montsià 295 712 0 548 61 92 32 1.740
Noguera 198 338 0 236 26 29 6 833
Osona 660 1.109 0 731 72 110 33 2.715
Pallars Jussà 43 114 0 70 5 41 4 277
Pallars Sobirà 33 59 0 59 3 24 2 180
Pla d'Urgell 220 378 14 179 24 9 3 827
Pla de l'Estany 158 326 0 239 19 30 3 775
Priorat 32 82 0 45 2 12 1 174
Ribera d'Ebre 118 254 0 177 12 14 4 579
Ripollès 65 130 2 86 2 19 0 304
Segarra 233 316 0 229 28 123 8 937
Segrià 1.043 1.726 15 1.131 164 264 115 4.458
Selva 654 1.732 27 1.104 166 127 25 3.835
Solsonès 67 106 0 67 4 20 4 268
Tarragonès 1.016 2.165 56 1.822 254 271 150 5.734
Terra Alta 32 79 0 44 4 5 0 164
Urgell 233 302 0 182 32 23 33 805
Val d'Aran 39 103 0 61 8 18 0 229
Vallès Occidental 2.429 5.364 73 4.002 684 490 264 13.306
Vallès Oriental 1.103 2.554 44 1.817 242 283 90 6.133
Catalunya 24.407 52.266 621 39.156 6.032 5.602 2.708 130.792
Metropolità 12.871 29.875 393 23.271 4.019 3.065 1.858 75.352
Comarques Gironines 4.194 7.866 125 5.375 694 808 222 19.284
Camp de Tarragona 2.617 5.563 65 4.427 533 536 233 13.974
Terres de l'Ebre 830 2.028 9 1.442 140 246 85 4.780
Ponent 1.979 3.190 29 2.017 279 451 165 8.110
Comarques Centrals 1.650 3.059 0 2.172 313 316 121 7.631
Alt Pirineu i Aran 266 685 0 452 54 180 24 1.661
Barcelona 14.451 32.818 393 25.376 4.328 3.361 1.975 82.715
Girona 4.268 8.030 125 5.489 707 824 222 19.677
Lleida 2.241 3.827 29 2.422 324 635 193 9.646
Tarragona 3.447 7.591 74 5.869 673 782 318 18.754
Font: Departament d'Educació. Servei d'indicadors i estadística
(1) No inclou dades dels ensenyaments a distància.
(2) Cicles formatius de grau mitjà (CFGM).
(3) Cicles formatius de grau superior (CFGS).
Alumnes estrangers. Curs 2009/10 Per titularitat del centre i nivells. Sector privat. Comarques, àmbits i províncies
Infantil Primària Especial ESO Batxillerat CFGM (1) CFGS (2) Total
Alt Camp 6 28 0 47 0 0 0 81
Alt Empordà 51 89 0 104 11 7 0 262
Alt Penedès 41 105 7 127 1 0 0 281
Alt Urgell 7 29 0 40 0 40 15 131
Alta Ribagorça 0 0 0 0 0 0 0 0
Anoia 73 161 6 139 7 0 1 387
Bages 79 153 38 250 11 43 12 586
Baix Camp 145 231 19 213 8 4 0 620
Baix Ebre 29 33 0 93 2 11 0 168
Baix Empordà 104 194 0 162 16 0 0 476
Baix Llobregat 153 181 30 377 26 55 5 827
Baix Penedès 9 25 0 47 2 2 0 85
Barcelonès 1.448 3.038 255 3.822 534 666 785 10.548
Berguedà 24 94 8 22 3 8 6 165
Cerdanya 1 7 0 6 0 0 0 14
Conca de Barberà 18 33 5 5 0 0 0 61
Garraf 40 91 0 115 4 5 0 255
Garrigues 13 14 0 21 0 0 0 48
Garrotxa 61 131 14 109 0 0 0 315
Gironès 96 326 22 346 32 3 9 834
Maresme 376 687 14 629 43 29 15 1.793
Montsià 13 28 9 25 0 0 0 75
Noguera 47 63 4 61 8 8 0 191
Osona 326 581 25 419 22 33 7 1.413
Pallars Jussà 2 30 0 27 0 0 0 59
Pallars Sobirà 0 0 0 0 0 0 0 0
Pla d'Urgell 60 89 0 41 11 25 12 238
Pla de l'Estany 2 16 0 19 0 0 0 37
Priorat 0 0 0 0 0 0 0 0
Ribera d'Ebre 3 7 6 10 0 0 0 26
Ripollès 6 35 0 24 2 0 1 68
Segarra 49 60 0 0 0 0 0 109
Segrià 70 270 6 220 37 19 29 651
Selva 90 116 0 82 3 2 0 293
Solsonès 30 44 0 45 1 11 2 133
Tarragonès 73 177 17 211 21 15 6 520
Terra Alta 0 0 0 0 0 0 0 0
Urgell 56 141 7 90 2 9 0 305
Val d'Aran 0 0 0 0 0 0 0 0
Vallès Occidental 317 655 34 1.042 76 115 40 2.279
Vallès Oriental 109 261 0 308 15 19 7 719
Catalunya 4.027 8.223 526 9.298 898 1.129 952 25.053
Metropolità 2.484 5.018 340 6.420 699 889 852 16.702
Comarques Gironines 410 907 36 846 64 12 10 2.285
Camp de Tarragona 251 494 41 523 31 21 6 1.367
Terres de l'Ebre 45 68 15 128 2 11 0 269
Ponent 295 637 17 433 58 61 41 1.542
Comarques Centrals 532 1.033 77 875 44 95 28 2.684
Alt Pirineu i Aran 10 66 0 73 0 40 15 204
Barcelona 2.986 6.007 417 7.250 742 973 878 19.253
Girona 411 914 36 852 64 12 10 2.299
Lleida 334 740 17 545 59 112 58 1.865
Tarragona 296 562 56 651 33 32 6 1.636
Font: Departament d'Educació. Servei d'indicadors i estadística
(1) Cicles formatius de grau mitjà (CFGM).
(2) Cicles formatius de grau superior (CFGS).
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/748/2010