Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Dipòsit Legal
Oficina receptora de la producció editorial i audiovisual. La seva funció principal és recollir i preservar el conjunt de la producció editada en qualsevol suport i fer-ne possible el seu accés. Els exemplars que es lliuren a les oficines del Dipòsit Legal de Catalunya es posen a consulta dels usuaris en tres centres: la Biblioteca de Catalunya; les biblioteques públiques provincials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, i la Biblioteca Nacional d'Espanya.

Aspectes metodològics

Es publiquen dades sobre producció editorial procedents de diverses fonts (INE), Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a partir de les dades de l'Agència espanyola de l'ISBN, i Biblioteca de Catalunya, amb les dades del dipòsit legal). La divergència de les xifres és deguda al fet que cada font es refereix a fases diferents del procés d'edició. Així doncs, mentre que el registre d'ISBN és previ a l'edició i n'és titular l'editor, el dipòsit legal coincideix amb la impressió i n'és titular l'impressor.

L'estadística reflecteix tots els documents lliurats a les oficines del Dipòsit Legal de la Biblioteca de Catalunya durant l'any, independentment de quin sigui l'any de dipòsit legal i, per tant, l'any d'edició.

 • Llibres: Inclou separates de revistes (no suplements de revistes o diaris), actualitzacions de monografies preexistents i el primer número de les col·leccions de fascicles.

 • Llibres de text: conté les explicacions d'una matèria o assignatura i que és utilitzat pels escolars, pels universitaris.

 • Llibres facsímils/bibliofil: editats en nombre limitat per a un públic restringit, numerats correlativament i d'alta qualitat formal.

 • Fullets fins a 16 pàgines: documents de 5 a 16 pàgines.

 • Fullets més de 16 pàgines: documents de 17 a 48 pàgines.

 • Fulls solts: documents d'1 a 4 pàgines impreses. No són fulls solts les làmines, els goigs i les auques, per exemple.

 • Recursos electrònics (monografies): llibres electrònics i llibres que es publiquin o es difonguin per Internet. Inclou les tesis doctorals publicades a TDC@t.

 • Altres documents gràfics: inclouen àlbums de cromos, cromos, adhesius, jocs impresos, naips, etc.

 • Altres documents audiovisuals: documents sonors i audiovisuals en altres suport, com per exemple targes de memòria.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".

 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • LinkedIn
 • Menéame
 • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/769/m