Saltar al contingut principal

Aspectes metodològics

La dades sobre producció editorial en català, facilitades pel Departament de Cultura, provenen de l'explotació de les dades de què disposa l'Agència Espanyola de L'ISBN (Ministeri d'Educació, Cultura i Esport), sobr la base de les publicacions editades pels agents editors espanyols que sol·liciten l'assignació d'ISBN (International Standard Book Number). L'ISBN és un sistema numèric que permet identificar el títol i l'edició d'una obra publicada per una determinada editorial, mitjançant l'adjudicació d'un número exclusiu.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".