Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Audiència acumulada
Percentatge de població de 4 i més anys que contacta diàriament amb cada cadena. La condició de contacte requereix un consum mínim d'1 minut al dia, de dilluns a diumenge.
Share
Repartiment percentual de l'audiència, estimat a partir del temps de visió de cada cadena, obtingut en el transcurs de l'any.

Aspectes metodològics

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".