Saltar al contingut principal

Cinema en català. Pel·lícules, sessions, espectadors i recaptació. Per tipus de versió

Cinema en català. 2015-2019 Pel·lícules, sessions, espectadors i recaptació. Per tipus de versió
2015 2016 2017 2018 2019
Pel·lícules (1) 174 263 289 292 277
Originals en català 33 39 48 53 44
Doblades al català 75 90 110 118 125
Subtitulades en català 55 134 131 121 108
Sessions 27.287 25.471 33.233 19.498 22.272
Originals en català 7.009 2.936 10.958 2.958 3.368
Doblades al català 19.315 17.852 17.262 12.111 15.338
Subtitulades en català 963 4.683 5.013 4.429 3.566
Espectadors 587.934 573.288 729.273 399.179 446.586
Originals en català 126.604 51.425 213.146 46.887 57.974
Doblades al català 443.721 388.520 382.355 246.569 315.578
Subtitulades en català 17.609 133.343 133.772 105.723 73.034
Recaptació (milers d'euros) 3.497,9 3.039,0 4.051,0 2.083,6 2.500,5
Originals en català 785,7 283,1 1.334,9 277,5 335,6
Doblades al català 2.645,3 2.318,9 2.273,2 1.413,9 1.888,6
Subtitulades en català 66,9 437,0 442,9 392,2 276,4
Font: Departament de Cultura.
(1) El total de llargmentratges no correspon a la suma aritmètica de les diferents versions. Un mateix llargmetratge pot ser projectat en versions diverses (original, doblada i subtitulada).