Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Teatre
Equipament permanent amb les condicions tècniques necessàries per a la representació d'obres teatrals, que té com a ús principal la programació d'espectacles escènics i que programa anualment un mínim de cinc representacions repartides al llarg de l'any (fins l'any 1999 només formaven part del cens les sales amb deu representacions anuals).

Aspectes metodològics

L'Estadística d'arts escèniques, sales de teatre, dansa i circ ha estat elaborada a partir dels teatres que compleixen la definició següent: equipament permanent amb les condicions tècniques necessàries per a la representació d'obres escèniques que té com a ús principal la programació d'espectacles escènics i que programa anualment un mínim de cinc representacions repartides en el decurs de l'any.

Per a les companyies de teatre i dansa, els criteris mínims d'estabilitat i professionalitat són: un mínim de tres anys produint i/o representant les seves produccions i un mínim de cinc representacions retribuïdes al llarg de l'any.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".