Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Museu
Institució permanent, sense finalitat de lucre i obert al públic, que reuneix un conjunt de béns culturals mobles i immobles, per tal de conservar-los, documentar-los, estudiar-los, exhibir-los i difondre'ls.

Aspectes metodològics

La Llei 17/1990, de 2 de novembre, de Museus crea el Registre de museus de Catalunya, inventari oficial dels museus catalans. L'aplicació de tots els tràmits i els terminis previstos en el procediment administratiu ha permès que des de l'any 1995 es vagin registrant museus i definint col·leccions.

Els museus i col·leccions són institucions permanents, sense finalitat de lucre, obertes al públic, que reuneixen un conjunt de béns culturals mobles i immobles, els conserven, els documenten i estudien, els exhibeixen i els difonen.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".