Skip to main content

Libraries. Personnel. By categories and type of library

Biblioteques. 2018 Personal. Per categories i tipus de biblioteca
Personal inclòs en la plantilla Personal no inclòs en la plantilla
bibliotecaris professionals auxiliars biblioteca personal especialitzat altre personal becaris voluntaris Total
Biblioteca de Catalunya 69 29 15 48 11 0 172
Públiques 622 1.235 19 284 44 581 2.785
Per a grups específics d'usuaris 10 4 2 16 1 56 89
Inst. ensenyament superior 528 268 49 33 288 0 1.166
Especialitzades
religioses 17 11 1 5 0 6 40
Administració 44 13 5 6 4 1 73
departaments de la Generalitat 59 10 62 74 10 4 219
centres de recerca 9 7 0 2 0 2 20
assoc. i col·legis professionals 26 13 3 6 4 5 57
empreses 48 13 4 4 0 0 69
arxius i museus 38 11 27 40 4 5 125
centres sanitaris 17 5 11 4 2 1 40
altres 96 21 29 51 26 24 247
Total 1.583 1.640 227 573 394 685 5.102
Font: Idescat. Estadística de biblioteques.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/aec/787/en