Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Associació
Entitat sense ànim de lucre, constituïda voluntàriament per tres o més persones per a complir una finalitat d'interès general o particular, per mitjà de la posada en comú de recursos personals o patrimonials amb caràcter temporal o indefinit.

Aspectes metodològics

La Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques té al seu càrrec registrar les associacions de règim general. Les associacions polítiques, les religioses, les esportives de competició final i les professionals que regulen els drets laborals en queden excloses perquè tenen registres específics.

La Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques també té al seu càrrec el registre i la supervisió de les fundacions.

Les associacions i les fundacions estan constituïdes per tres o més persones amb una finalitat comuna. Les diferències més importants entre una associació i una fundació són les següents:

  • Per crear una fundació a més cal tenir un patrimoni.
  • Una associació pot perseguir finalitats d'interès general o particular (és a dir, les que els socis desitgin, sempre que siguin legals). En canvi una fundació només persegueix finalitats d'interès general.
  • Els òrgans de govern d'una associació són l'assemblea general i la junta directiva, mentre que l'òrgan de la fundació és el patronat.

Les dades són a 31 de desembre.

La nova comarca del Moianès es va crear l'1 de maig de 2015 (Llei 4/2015, de 23 d'abril, de creació de la comarca del Moianès) a partir de l'agregació de cinc municipis de la comarca del Bages, un de la comarca d'Osona i quatre de la comarca del Vallès Oriental.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".