Saltar al contingut principal

Despesa pública en cultura. Per administracions i àmbits d'actuació

Despesa pública en cultura. 2012-2016 Per administracions i àmbits d'actuació
2012 2013 2014 2015 2016
Generalitat 283.318,00 241.734,10 245.437,00 255.176,10 266.031,30
Direcció i serveis generals 39.192,30 33.982,20 31.105,00 34.854,40 36.831,00
Arqueologia i patrimoni 10.605,30 8.869,40 8.720,50 9.019,20 14.754,30
Biblioteques 26.056,80 22.024,00 21.296,60 22.258,30 20.842,80
Arxius 9.509,70 8.443,80 8.755,90 10.057,20 9.682,40
Museus 34.562,90 32.914,80 37.410,30 39.669,70 40.698,20
Arts visuals 12.419,50 9.182,70 8.200,20 7.822,20 10.022,20
Cinema i vídeo 25.432,60 18.046,90 17.837,00 24.684,90 22.400,80
Lletres 5.393,40 6.989,90 7.349,10 6.630,60 5.582,90
Música 28.601,90 23.111,90 33.186,30 27.557,50 27.807,20
Teatre i dansa 40.889,40 33.594,40 29.382,00 28.139,40 31.717,00
Cultura popular 8.235,40 6.565,20 6.222,60 6.714,50 6.367,40
Normalització lingüística 42.418,80 38.008,90 35.971,50 37.768,20 39.325,10
Consells comarcals 5.700,30 5.022,10 4.946,40 5.632,50 5.051,50
Direcció i serveis generals 684,70 714,80 854,10 1.035,50 523,30
Arqueologia i patrimoni 452,30 366,70 325,20 286,60 412,70
Biblioteques i arxius 1.345,90 1.233,80 1.271,50 1.515,70 1.748,20
Museus 630,20 801,90 515,80 699,50 805,10
Promoció cultural 2.009,30 1.405,00 1.360,00 1.350,80 1.350,80
Acció cultural 253,60 212,40 332,70 350,50 322,80
Normalització lingüística 324,30 287,50 287,10 393,90 339,90
Diputacions 95.798,70 92.963,10 96.685,10 100.158,60 94.715,00
Direcció i serveis generals 4.562,80 4.130,00 4.783,00 4.845,50 2.841,00
Arqueologia i patrimoni 8.117,80 7.955,90 8.654,50 9.685,90 7.703,40
Biblioteques i arxius 38.064,70 39.600,70 41.806,30 41.423,60 40.272,30
Museus 16.367,80 12.723,80 12.593,70 13.533,70 14.509,10
Promoció cultural 27.076,20 27.124,50 27.366,40 28.764,00 28.953,60
Acció cultural (1) 1.530,50 1.356,20 1.266,00 1.669,10 259,70
Normalització lingüística 78,90 72,00 215,20 236,80 175,90
Ajuntaments 474.950,10 464.131,90 501.105,70 524.364,80 537.600,00
Direcció i serveis generals 52.020,80 57.188,80 60.598,20 69.498,10 70.700,00
Arqueologia i patrimoni 11.817,00 12.220,60 15.794,70 15.574,70 22.900,00
Biblioteques i arxius 76.672,20 76.111,90 84.252,50 78.142,60 73.200,00
Museus 71.780,10 68.103,60 69.233,40 78.140,70 64.400,00
Promoció cultural 157.642,70 155.073,60 159.055,30 157.926,10 143.000,00
Acció cultural 100.617,30 91.104,30 108.102,80 120.978,60 159.500,00
Normalització lingüística 4.400,00 4.329,10 4.068,80 4.104,00 3.900,00
Estat 36.976,80 18.085,80 15.767,50 14.776,70 18.074,70
Total 896.743,90 821.937,00 863.941,70 900.108,70 930.414,00
Unitats: Milers d'euros.
Font: Departament de Cultura.
(1) Fins l'any 2004, acció cultural quedava inclosa dins l'àmbit de promoció cultural.
Nota: A partir de l’any 2012, el total de despesa de les Diputacions no inclou la despesa corresponent als actius financers (capítol VIII).
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/795