Saltar al contingut principal
Pràctiques culturals. 2006 Per grups d'edat i sexe
Per grups d'edat Per sexe
15-29 30-44 45-64 65 i més homes dones Total
Unitats: Tant per cent.
Font: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i Idescat.
Lectura i escriptura
llegir llibres 85,1 85,1 85,1 85,1 72,7 75,3 74,0
llegir diaris 90,1 92,9 91,4 81,9 94,1 85,5 89,7
llegir revistes 82,8 78,7 71,0 61,2 72,8 75,6 74,2
escriure 32,2 18,6 16,3 11,1 19,1 20,4 19,8
Música
escoltar música 99,6 98,7 95,7 87,2 97,0 94,8 95,9
assistir a concerts 68,1 48,2 42,7 31,4 49,9 46,5 48,2
Arts escèniques
anar al cinema 91,1 80,0 62,1 31,8 71,7 65,3 68,5
anar al teatre 46,3 44,4 39,7 27,5 39,5 41,2 40,3
Audiovisuals
mirar la televisió 97,6 96,8 98,2 98,2 97,6 97,7 97,7
escoltar la ràdio 71,8 81,8 79,3 69,2 79,3 73,5 76,3
mirar vídeo/DVD 95,0 92,4 79,7 49,9 85,9 76,9 81,3
Tecnologies d'informació
ús d'ordinador 82,8 77,6 48,9 12,8 65,3 52,0 58,5
ús d'Internet 94,6 82,6 49,8 11,0 69,4 56,2 62,7
ús de videoconsola 59,2 23,7 5,6 1,8 30,8 15,3 23,0
Altres pràctiques culturals
anar a biblioteques 67,1 49,5 32,9 22,9 44,3 43,7 44,0
anar a arxius 15,2 8,9 9,0 4,1 10,8 8,3 9,5
visitar museus 55,8 52,4 47,8 34,2 49,4 47,5 48,4
visitar exposicions 40,1 37,8 39,1 32,5 36,8 38,5 37,7
visitar monuments 50,9 56,1 46,3 30,0 50,1 44,3 47,2
Associacionisme 32,4 35,7 39,0 40,7 37,4 36,2 36,8