Skip to main content

Sports facilities. By type. Counties and Aran, and areas

Sports facilities. 2018 By types. Conventional facilities (1/3). Counties and Aran
Conventional facilities
Pavillones Courts Fields Halls Frontons courts Tennis courts Squaix Paddle
Alt Camp 10 54 15 45 5 22 0 9
Alt Empordà 22 170 101 189 10 121 6 36
Alt Penedès 20 110 44 91 5 41 4 18
Alt Urgell 4 26 8 27 0 8 1 9
Alta Ribagorça 1 12 5 5 0 4 0 0
Anoia 22 121 31 134 13 40 7 31
Aran 4 9 5 25 1 4 1 7
Bages 27 176 58 207 7 61 6 31
Baix Camp 23 163 52 198 9 94 2 70
Baix Ebre 15 84 28 77 3 37 1 23
Baix Empordà 27 147 56 173 13 251 11 79
Baix Llobregat 78 550 110 708 79 411 33 210
Baix Penedès 12 127 24 105 16 79 1 21
Barcelonès 124 874 138 1,666 60 304 75 207
Berguedà 10 74 26 64 5 23 0 8
Cerdanya 8 31 14 32 1 33 1 26
Conca de Barberà 9 43 12 33 1 8 0 3
Garraf 10 110 18 135 11 69 2 36
Garrigues 4 36 12 26 6 10 0 7
Garrotxa 13 76 48 67 3 17 0 15
Gironès 48 178 56 186 6 60 5 30
Maresme 56 334 90 435 40 305 12 173
Moianès 4 17 11 15 4 11 3 2
Montsià 9 78 20 75 3 31 1 30
Noguera 16 58 28 55 5 21 1 12
Osona 40 157 79 195 8 77 5 43
Pallars Jussà 6 22 7 20 1 6 2 2
Pallars Sobirà 3 18 9 17 2 11 0 6
Pla d'Urgell 16 37 17 32 7 10 2 5
Pla de l'Estany 10 54 14 43 1 16 3 13
Priorat 2 29 14 16 1 3 0 2
Ribera d'Ebre 7 36 16 27 2 10 1 7
Ripollès 11 37 12 46 1 25 1 25
Segarra 7 38 11 37 3 7 0 7
Segrià 37 210 73 244 13 78 6 82
Selva 35 144 66 181 13 130 5 65
Solsonès 5 23 9 23 5 16 0 4
Tarragonès 29 272 62 265 8 115 10 105
Terra Alta 4 17 11 8 4 5 0 2
Urgell 13 45 17 43 2 15 5 9
Vallès Occidental 87 585 130 878 43 244 34 302
Vallès Oriental 52 321 89 379 27 165 11 119
Catalonia 940 5,703 1,646 7,227 447 2,998 258 1,891
Source: Consell Català de l'Esport.
Sports facilities. 2018 By types. Convencional facilities (2/3). Counties and Aran
Conventional facilities
Pools open air Pools indoor Athletic tracks Petanque courts Other conven- tional sports Other facilities Total
Alt Camp 39 4 1 24 4 63 295
Alt Empordà 301 17 3 90 7 321 1,394
Alt Penedès 67 8 1 69 3 107 588
Alt Urgell 21 3 0 11 0 46 164
Alta Ribagorça 22 3 1 2 1 14 70
Anoia 66 12 1 58 7 103 646
Aran 17 16 0 4 1 51 145
Bages 99 19 2 102 5 184 984
Baix Camp 311 24 3 33 14 264 1,260
Baix Ebre 122 11 2 8 3 118 532
Baix Empordà 558 26 1 104 5 400 1,851
Baix Llobregat 648 94 12 139 38 577 3,687
Baix Penedès 367 14 1 121 4 226 1,118
Barcelonès 358 196 13 518 63 953 5,549
Berguedà 67 12 0 48 0 154 491
Cerdanya 68 11 0 23 1 96 345
Conca de Barberà 36 1 0 12 0 61 219
Garraf 306 14 1 50 6 193 961
Garrigues 40 0 0 7 4 38 190
Garrotxa 70 4 1 24 9 146 493
Gironès 81 14 3 108 6 168 949
Maresme 860 67 7 314 20 736 3,449
Moianès 24 2 0 16 0 40 149
Montsià 104 5 1 2 3 107 469
Noguera 75 4 0 17 0 96 388
Osona 113 23 4 40 11 155 950
Pallars Jussà 28 1 0 15 1 38 149
Pallars Sobirà 49 3 0 7 0 65 190
Pla d'Urgell 33 2 0 4 3 42 210
Pla de l'Estany 51 3 1 28 2 88 327
Priorat 32 0 0 11 0 34 144
Ribera d'Ebre 33 3 2 43 4 35 226
Ripollès 46 10 0 19 0 112 345
Segarra 24 2 0 13 1 52 202
Segrià 143 16 4 27 15 189 1,137
Selva 312 44 3 101 7 327 1,433
Solsonès 25 2 0 10 0 36 158
Tarragonès 563 58 4 136 15 366 2,008
Terra Alta 21 1 0 1 0 34 108
Urgell 45 4 0 0 0 56 254
Vallès Occidental 550 83 14 346 62 554 3,912
Vallès Oriental 154 45 6 310 29 260 1,967
Catalonia 6,949 881 92 3,015 354 7,705 40,106
Source: Consell Català de l'Esport.
Sports facilities. 2018 By types. Areas of activity and singular spaces (3/3). Counties and areas
Areas of activity BTT Artificial climbing walls Firing ranges Motor racing tracks Golf courses Other singular spaces total Total
Alt Camp 82 1 6 2 1 0 10 102 397
Alt Empordà 356 16 7 8 6 5 78 476 1,870
Alt Penedès 180 11 7 2 0 0 28 228 816
Alt Urgell 35 1 2 1 2 1 29 71 235
Alta Ribagorça 28 1 3 1 0 0 55 88 158
Anoia 113 8 15 3 4 0 22 165 811
Aran 93 0 5 0 0 1 115 214 359
Bages 178 10 19 11 8 2 26 254 1,238
Baix Camp 161 21 12 6 0 7 44 251 1,511
Baix Ebre 51 10 2 4 4 1 11 83 615
Baix Empordà 291 16 6 5 9 11 86 424 2,275
Baix Llobregat 373 76 27 6 5 7 115 609 4,296
Baix Penedès 66 3 5 0 5 3 12 94 1,212
Barcelonès 454 151 48 9 0 2 50 714 6,263
Berguedà 113 0 15 3 3 1 15 150 641
Cerdanya 62 1 10 3 1 4 172 253 598
Conca de Barberà 74 0 3 3 1 0 4 85 304
Garraf 85 24 7 4 0 2 28 150 1,111
Garrigues 42 0 1 0 2 0 3 48 238
Garrotxa 175 22 6 0 0 0 17 220 713
Gironès 199 40 13 1 0 2 30 285 1,234
Maresme 328 42 30 1 1 6 86 494 3,943
Moianès 42 8 3 0 1 2 7 63 212
Montsià 76 8 3 9 5 0 16 117 586
Noguera 109 1 7 1 5 0 19 142 530
Osona 193 55 19 5 1 3 54 330 1,280
Pallars Jussà 62 0 4 2 0 0 3 71 220
Pallars Sobirà 172 1 6 6 0 0 114 299 489
Pla d'Urgell 19 4 0 0 1 0 17 41 251
Pla de l'Estany 85 10 2 2 0 1 17 117 444
Priorat 70 0 4 1 0 0 1 76 220
Ribera d'Ebre 48 0 0 5 4 0 4 61 287
Ripollès 116 2 8 0 0 1 50 177 522
Segarra 12 0 1 3 1 1 14 32 234
Segrià 149 47 23 18 10 2 51 300 1,437
Selva 185 17 12 5 14 6 44 283 1,716
Solsonès 84 3 5 1 0 2 45 140 298
Tarragonès 190 23 5 5 5 3 44 275 2,283
Terra Alta 22 1 2 1 1 0 5 32 140
Urgell 70 7 0 1 4 1 18 101 355
Vallès Occidental 368 161 40 18 2 6 101 696 4,608
Vallès Oriental 291 74 31 16 11 8 95 526 2,493
Catalonia 5,902 876 424 172 117 91 1,755 9,337 49,443
Source: Consell Català de l'Esport.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/aec/807/en