Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Espai esportiu
Tipus d'instal·lació esportiva. Segons les seves característiques bàsiques, es classifiquen en tres grans categories: 1) convencionals, espais construïts per a la pràctica dels esports més tradicionals; 2) singulars, espais construïts per a la pràctica esportiva (encara que pugui estar reglada) que presenten una dimensió i característiques adaptades a cada ús; 3) àrees d'activitat, espais no estrictament esportius, com són les infraestructures o els espais naturals, sobre els quals es desenvolupen activitats fisicoesportives.
Instal·lació esportiva
Construcció feta expressament o adaptada per permetre l'activitat fisicoesportiva, la qual ha de tenir un ús col·lectiu (no s'hi inclou l'ús exclusiu familiar), i pot ser tant pública com privada. En resten exclosos els espais que pertanyen a equipaments assistencials o hospitalaris, i els espais de caràcter extraesportiu ben definit.

Aspectes metodològics

Es publiquen dades d'espais esportius i participació esportiva proporcionades pel Consell Català de l'Esport.

El Consell Català de l'Esport gestiona el Cens d'equipaments esportius de Catalunya (CEEC). Aquest cens permet tenir actualitzades totes les dades d'instal·lacions esportives a 31 de desembre.

Atenent les característiques de les instal·lacions esportives, s'ofereixen dades dels següents tipus d'espais esportius i per tipus des de l'any 2000 fins al 2018:

Espais convencionals

 • pavellons (pistes poliesportives en recinte tancat >400 m2)
 • pistes poliesportives (pistes poliesportives i altres pistes >400 m2)
 • camps poliesportius (camps poliesportius, especialitzats i d'altres >2000 m2; a partir de l'any 2013, >1500m2)
 • sales esportives (sales esportives, especialitzades i d'altres >50 m2)
 • frontons i pistes amb frontó
 • pistes de tennis
 • pistes d'esquaix
 • pistes de pàdel
 • piscines aire lliure (vasos de piscines a l'aire lliure >50 m2)
 • piscines cobertes (vasos de piscines en recinte tancat >50 m2)
 • pistes d'atletisme (pistes d'atletisme amb un mínim de 200 m de corda)
 • pistes de petanca
 • altres espais (velòdroms, patinòdroms i d'altres espais convencionals d'atletisme, i altres espais petits i no reglamentaris)

Àrees d'activitat i espais singulars

 • espais de bicicleta
 • rocòdroms i boulders
 • camps de tir
 • circuits de motor
 • camps de golf i pitch and putt
 • àrees d'activitat esportiva amb refugis, senders, BTT, instal·lacions nàutiques, etc.
 • altres espais singulars (esquí, hípica, minigolf, monopatí, etc.)

A partir de l'any 2017, el Cens d'equipaments esportius de Catalunya (CEEC) incorpora les instal·lacions de propietat privada residencial i turística (comunitats de veïns, hotels, càmpings, cases rurals, etc.). Paral·lelament a l'augment del nombre de piscines a l'aire lliure, l'any 2017 també es van incorporar al CEEC moltes pistes de tennis i, en menor quantitat, pistes poliesportives, que són les tres tipologies d'espais esportius que es troben majoritàriament en les instal·lacions de propietat residencial i turística.

L'any 2019, el Consell Català de l’Esport fa un canvi de classificació dels espais com a conseqüència de l'actualització de la base metodològica del CEEC:

Espais esportius

 • Camps poliesportius: camps poliesportius i espais d'atletisme.
 • Piscines: piscines a l'aire lliure i cobertes.
 • Pistes poliesportives: pistes a l'aire lliure i en pavellons.
 • Pistes especialitzades: pistes de tennis i pàdel.
 • Altres espais esportius convencionals: sales, pistes d'esquaix, frontons, espais de petanca i altres espais convencionals no inclosos en els tipus anteriors.
 • Espais esportius singulars: hípica, golf, circuits i espais de motor, rocòdroms i altres espais singulars no inclosos en els tipus anteriors.

Àrees d'activitat esportiva:

 • Zona urbana: zones d'activitats a l'entorn urbà.
 • Zona natural: zones d'activitats a l'entorn natural.
 • Itineraris: itineraris per a caminar o córrer.
 • Circuits bicicleta: itineraris i carrils per a bicicleta.

La nova comarca del Moianès es va crear l'1 de maig de 2015 (Llei 4/2015, de 23 d'abril, de creació de la comarca del Moianès) a partir de l'agregació de cinc municipis de la comarca del Bages, un de la comarca d'Osona i quatre de la comarca del Vallès Oriental.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".