Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Activitats d'educació en el lleure
Activitats d'educació en el lleure (acampades, camps de treball, casals de vacances, colònies, rutes, casals esportius, estades o campus esportius i rutes esportives).

Aspectes metodològics

L'educació en el lleure designa un conjunt d'iniciatives, moviments i experiències que es realitzen en el temps lliure d'infants i joves amb una intencionalitat pedagògica fora del currículum escolar i de l'àmbit familiar.

Actualment dos grans sectors organitzen activitats d'educació en el lleure durant tot l'any i en períodes de vacances: les grans federacions, que representen l'associacionisme educatiu català i aglutinen centres d'esplai i agrupaments escoltes, i les empreses d'educació en el lleure, un sector empresarial dinàmic i que ofereix propostes educatives de qualitat.

La Direcció General de Joventut, que depèn del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, vetlla perquè l'educació en el lleure a Catalunya sigui de qualitat. Regula les activitats de lleure amb menors de 18 anys, la formació de les persones que dirigeixen aquestes activitats, i les instal·lacions juvenils on es duen a terme.

D'acord amb el Decret 267/2016, de 5 de juliol, de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys, s'hauran de notificar a la Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies les activitats amb pernoctació que tinguin una durada igual o superior a dues nits consecutives. Les activitats sense pernoctació s'han de notificar quan la seva durada sigui de quatre dies o més consecutius, sense comptar les interrupcions de cap de setmana.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".