Saltar al contingut principal

Tractament per drogodependència. Per tipus de droga, sexe, grups d'edat, situació laboral i nivell d'instrucció

Tractament per drogodependència. 2014 Per tipus de droga, sexe, grups d'edat, situació laboral i nivell d'instrucció
Heroïna Cocaïna Cànnabis Tabac Alcohol Altres (1) Total
Font: Departament de Salut. Agència de Salut Pública de Catalunya.
(1) S'hi inclouen opiacis diferents de l'heroïna, estimulants diferents de la cocaïna, hipnòtics i sedants, al·lucinògens, inhalables i altres substàncies psicoactives.
(2) Ensenyaments que requereixen el graduat escolar, l'ESO o equivalents.
Per sexe 1.716 2.607 1.763 549 6.445 878 13.958
Homes 1.452 2.120 1.408 304 4.863 644 10.791
Dones 264 487 355 245 1.582 234 3.167
Per grups d'edat 1.716 2.607 1.763 549 6.445 878 13.958
<15 anys 0 0 39 0 1 4 44
15-19 anys 9 23 459 2 38 49 580
20-24 anys 59 136 429 11 131 58 824
25-29 anys 171 389 265 19 324 84 1.252
30-34 anys 268 645 220 31 613 119 1.896
35-39 anys 357 610 147 64 867 145 2.190
40-44 anys 366 417 89 81 982 149 2.084
45-49 anys 304 247 69 90 1.141 115 1.966
50-54 anys 131 107 25 98 982 74 1.417
55-59 anys 37 26 19 68 633 43 826
60 anys i més 14 7 2 85 733 38 879
Per situació laboral 1.716 2.607 1.763 549 6.445 878 13.958
Contracte indefinit o autònom 243 707 304 162 1.696 149 3.261
Contracte temporal 76 241 131 94 543 57 1.142
Treball sense sou 13 19 21 16 44 15 128
Sense experiència laboral 130 59 131 4 127 42 493
Atur 441 755 403 59 1.669 269 3.596
Incapacitat permanent o pensionista 200 190 143 96 862 112 1.603
Estudiant 77 92 365 27 235 48 844
Feines de la llar 28 34 6 16 115 8 207
Altra situació 292 124 40 27 181 26 690
Desconeguda 216 386 219 48 973 152 1.994
Per nivell d'instrucció 1.716 2.607 1.763 549 6.445 878 13.958
No sap llegir o escriure 21 16 6 1 53 8 105
Fins a 5è EGB o primària incompleta 374 253 124 41 665 91 1.548
Certificat escolar o primària 494 681 587 120 1.798 236 3.916
EGB o ESO 413 796 548 172 1.632 230 3.791
BUP, COU, FP o batxillerat 247 588 341 118 1.261 130 2.685
Altres titulacions (2) 38 88 52 20 230 18 446
Títol universitari grau mitjà 27 77 55 34 205 15 413
Títol universitari grau superior 25 46 27 30 212 16 356
Altres títols superiors 2 6 3 0 10 1 22
Desconegut 75 56 20 13 379 133 676
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/822