Saltar al contingut principal

Tractament per drogodependència. Per tipus de droga, sexe, grups d'edat, situació laboral i nivell d'instrucció. Metodologia

  Definició de conceptes

  Droga
  Substància de qualsevol tipus que en ser introduïda a l'organisme actua sobre el sistema nerviós central i provoca canvis que poden afectar la conducta, l'estat d'ànim o la percepció.
  Drogodependència
  Trastorn que implica una dependència o addicció a les drogues fins a la incapacitat de reduir o controlar-ne el consum.

  Aspectes metodològics

  Nombre de tractaments iniciats a la Xarxa d'Atenció a les Drogodependències.

  La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".