Saltar al contingut principal

Mortalitat. Defuncions. Per tipus de malaltia, sexe i grups d'edat. Metodologia

    Aspectes metodològics

    La font original de les dades de defuncions segons les causes de mort són les butlletes estadístiques de defunció provinents dels registres civils de Catalunya. A partir de 1983 el Departament de Salut s'encarrega de la selecció i codificació de la causa bàsica de mort.

    La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".