Saltar al contingut principal

Mortalitat. Taxes per 100.000 habitants. Per tipus de malaltia, sexe i grups d'edat

Mortalitat. Taxes per 100.000 habitants. 2019 Per tipus de malaltia i sexe. Fins a 44 anys
<1 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44
Homes 300,3 10,8 8,6 23,9 43,5 81,0
malalties infeccioses i parasitàries 0,0 0,7 0,2 0,5 0,7 1,0
tumors 0,0 0,0 3,7 3,7 6,3 21,6
malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics 6,2 0,0 0,0 0,5 0,2 0,2
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques 15,5 0,7 0,9 0,0 0,0 0,5
trastorns mentals i del comportament 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5
malalties del sistema nerviós 6,2 3,4 0,2 1,7 1,4 3,3
malalties de l'ull i dels seus annexos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
malalties del sistema circulatori 0,0 0,0 0,2 2,2 2,9 12,1
malalties de l'aparell respiratori 3,1 0,7 0,0 0,7 3,1 6,7
malalties de l'aparell digestiu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 2,3
malalties de la pell i del teixit subcutani 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
malalties del sistema genitourinari 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,2
afeccions originades en el període perinatal 185,8 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0
malformacions congènites, deformacions i anomalies cromosòmiques 49,5 0,7 0,2 0,3 0,7 0,7
signes, símptomes i troballes no classificades 31,0 0,0 0,5 2,2 3,1 9,6
causes externes 3,1 4,7 2,1 12,1 23,1 22,6
Dones 201,5 4,3 6,5 11,7 21,9 42,7
malalties infeccioses i parasitàries 0,0 0,0 0,0 0,3 0,7 1,0
tumors 3,3 0,0 2,2 1,6 7,6 24,8
malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics 3,3 0,0 0,3 0,0 0,0 0,5
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques 6,5 1,4 0,0 0,0 0,0 0,2
trastorns mentals i del comportament 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
malalties del sistema nerviós 6,5 0,0 1,0 1,1 0,5 1,0
malalties de l'ull i dels seus annexos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
malalties del sistema circulatori 6,5 0,0 0,3 0,5 1,3 3,6
malalties de l'aparell respiratori 0,0 0,0 0,0 1,1 1,3 2,5
malalties de l'aparell digestiu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
malalties de la pell i del teixit subcutani 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,2
malalties del sistema genitourinari 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 0,0
embaràs, part i puerperi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
afeccions originades en el període perinatal 107,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
malformacions congènites, deformacions i anomalies cromosòmiques 42,2 1,4 0,8 0,0 0,7 0,7
signes, símptomes i troballes no classificades 19,5 0,7 0,5 0,8 1,6 2,5
causes externes 6,5 0,7 1,5 6,1 7,1 5,0
Font: Departament de Salut. Direcció General de Planificació en Salut.
Mortalitat. Taxes per 100.000 habitants. 2019 Per tipus de malaltia i sexe. Majors de 44 anys i total
45-54 55-64 65-74 75-84 85 i més Total
Homes 256,0 711,9 1.677,9 4.407,3 14.449,7 855,3
malalties infeccioses i parasitàries 6,6 9,6 17,9 74,2 178,1 12,1
tumors 96,2 357,9 799,8 1.550,5 2.782,8 280,1
malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics 1,5 1,7 6,5 19,9 93,9 4,3
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques 2,8 14,0 48,4 145,0 550,2 26,6
trastorns mentals i del comportament 1,0 3,1 31,1 172,9 1.074,8 36,1
malalties del sistema nerviós 7,9 21,8 76,6 271,0 884,5 45,7
malalties de l'ull i dels seus annexos 0,0 0,2 0,0 0,5 0,0 0,1
malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0
malalties del sistema circulatori 51,6 140,0 326,7 992,0 4.110,2 200,1
malalties de l'aparell respiratori 14,2 39,3 153,1 566,5 2.249,7 101,8
malalties de l'aparell digestiu 19,8 50,2 88,3 231,2 668,6 44,7
malalties de la pell i del teixit subcutani 0,0 0,9 2,4 12,5 46,4 2,0
malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu 1,0 2,2 5,6 30,4 274,5 8,5
malalties del sistema genitourinari 1,0 4,1 25,2 132,5 725,9 25,9
afeccions originades en el període perinatal 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7
malformacions congènites, deformacions i anomalies cromosòmiques 1,5 3,1 2,0 2,0 6,1 1,7
signes, símptomes i troballes no classificades 17,5 31,9 44,6 72,7 262,3 22,8
causes externes 33,2 32,1 49,9 133,5 540,5 40,9
Dones 139,0 312,6 707,3 2.549,3 11.668,6 812,1
malalties infeccioses i parasitàries 1,7 2,9 11,4 39,0 168,10 11,8
tumors 83,1 191,4 346,0 697,8 1.321,3 180,2
malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics 0,8 1,2 3,6 16,0 77,5 5,1
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques 1,2 5,5 20,3 110,4 488,1 31,3
trastorns mentals i del comportament 0,5 1,6 16,5 149,0 1.356,5 69,5
malalties del sistema nerviós 6,1 14,1 49,0 241,1 1.075,5 70,1
malalties de l'ull i dels seus annexos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide 0,0 0,0 0,3 0,4 1,2 0,1
malalties del sistema circulatori 14,0 39,1 119,7 671,8 3.687,3 221,8
malalties de l'aparell respiratori 6,1 17,0 47,8 218,1 1.279,0 77,5
malalties de l'aparell digestiu 6,3 12,1 36,8 142,7 551,7 39,4
malalties de la pell i del teixit subcutani 0,2 0,2 1,0 8,9 50,9 2,9
malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu 0,3 2,0 6,6 45,3 396,0 20,9
malalties del sistema genitourinari 1,0 3,5 13,0 90,3 529,9 30,5
embaràs, part i puerperi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
afeccions originades en el període perinatal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8
malformacions congènites, deformacions i anomalies cromosòmiques 0,8 1,8 3,1 1,5 3,0 1,5
signes, símptomes i troballes no classificades 7,6 8,6 13,5 47,9 301,6 20,5
causes externes 9,3 11,5 18,8 69,1 380,3 27,10
Font: Departament de Salut. Direcció General de Planificació en Salut.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/826