Saltar al contingut principal

Mortalitat. Taxes per 100.000 habitants. Per tipus de malaltia, sexe i grups d'edat

Mortalitat. Taxes per 100.000 habitants. 2018 Per tipus de malaltia i sexe. Fins a 44 anys
<1 1-4 5-14 15-24 25-34 35-44
Homes 242,6 10,7 8,0 23,2 42,2 90,1
malalties infeccioses i parasitàries 8,9 0,0 0,2 0,0 0,7 1,1
tumors 8,9 5,3 2,8 5,4 7,3 25,1
malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics 3,0 0,0 0,2 0,3 0,0 0,2
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques 14,8 1,3 0,5 0,5 0,9 1,0
trastorns mentals i del comportament 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
malalties del sistema nerviós 3,0 0,0 0,9 1,5 1,6 4,3
malalties de l'ull i dels seus annexos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
malalties del sistema circulatori 5,9 0,0 0,2 2,3 4,6 15,5
malalties de l'aparell respiratori 0,0 0,7 0,7 0,3 3,2 5,4
malalties de l'aparell digestiu 0,0 0,0 0,0 0,3 0,5 3,5
malalties de la pell i del teixit subcutani 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
malalties del sistema genitourinari 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0
afeccions originades en el període perinatal 142,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
malformacions congènites, deformacions i anomalies cromosòmiques 41,4 0,7 0,5 0,0 0,5 0,3
signes, símptomes i troballes no classificades 14,8 0,7 0,0 1,0 3,9 6,7
causes externes 0,0 2,0 1,9 11,1 19,0 25,9
Dones 210,3 12,1 4,2 12,9 22,3 48,9
malalties infeccioses i parasitàries 0,0 0,7 0,0 0,6 0,9 0,5
tumors 0,0 2,8 2,0 1,6 8,3 25,1
malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques 6,3 0,7 0,3 0,0 0,2 0,2
trastorns mentals i del comportament 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 0,3
malalties del sistema nerviós 9,4 1,4 0,8 2,2 0,9 1,1
malalties de l'ull i dels seus annexos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0
malalties del sistema circulatori 3,1 0,0 0,5 0,8 2,3 5,6
malalties de l'aparell respiratori 3,1 0,7 0,0 0,6 2,3 2,8
malalties de l'aparell digestiu 0,0 0,0 0,0 0,3 0,9 1,8
malalties de la pell i del teixit subcutani 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu 0,0 0,0 0,3 0,0 0,2 0,3
malalties del sistema genitourinari 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5
embaràs, part i puerperi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
afeccions originades en el període perinatal 119,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
malformacions congènites, deformacions i anomalies cromosòmiques 44,0 3,6 0,3 0,3 0,5 0,8
signes, símptomes i troballes no classificades 15,7 2,1 0,3 1,1 0,7 1,6
causes externes 6,3 0,0 0,0 4,9 5,0 8,0
Font: Departament de Salut. Direcció General de Planificació en Salut.
Mortalitat. Taxes per 100.000 habitants. 2018 Per tipus de malaltia i sexe. Majors de 44 anys i total
45-54 55-64 65-74 75-84 85 i més Total
Homes 254,1 767,5 1.758,3 4.697,1 15.095,7 888,5
malalties infeccioses i parasitàries 7,1 12,1 21,4 75,2 231,8 13,8
tumors 94,8 395,3 827,8 1.580,6 2.730,4 285,9
malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics 0,5 3,4 7,1 14,7 82,3 3,8
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques 3,2 13,0 54,0 164,7 507,8 27,1
trastorns mentals i del comportament 1,9 4,7 30,9 204,3 1.217,0 40,4
malalties del sistema nerviós 8,8 23,5 69,4 314,6 982,7 49,3
malalties de l'ull i dels seus annexos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0
malalties del sistema circulatori 54,4 155,3 346,4 1.077,0 4.193,1 208,5
malalties de l'aparell respiratori 14,4 37,8 174,1 644,4 2.705,1 115,7
malalties de l'aparell digestiu 20,10 53,7 103,2 216,0 616,7 44,4
malalties de la pell i del teixit subcutani 0,2 0,7 2,7 9,7 62,1 2,2
malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu 0,5 2,9 8,3 38,6 274,8 9,1
malalties del sistema genitourinari 1,0 3,6 26,7 131,1 671,2 24,3
afeccions originades en el període perinatal 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4
malformacions congènites, deformacions i anomalies cromosòmiques 2,7 2,7 1,5 3,1 5,1 1,7
signes, símptomes i troballes no classificades 12,2 20,8 29,1 69,6 267,2 18,3
causes externes 31,4 38,0 55,8 153,5 547,1 42,5
Dones 127,6 340,5 735,3 2.704,3 12.417,1 851,7
malalties infeccioses i parasitàries 1,9 6,7 12,4 45,9 188,2 13,6
tumors 75,9 197,8 348,1 705,5 1.307,2 179,0
malalties de la sang i dels òrgans hematopoètics 0,5 1,9 2,1 13,2 64,0 4,2
malalties endocrines, nutricionals i metabòliques 0,9 6,9 19,3 113,6 505,5 31,9
trastorns mentals i del comportament 0,5 3,6 14,2 171,6 1.507,2 76,6
malalties del sistema nerviós 4,0 19,3 51,0 242,3 1.130,2 72,5
malalties de l'ull i dels seus annexos 0,0 0,2 0,0 0,0 0,6 0,1
malalties de l'oïda i de l'apòfisi mastoide 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
malalties del sistema circulatori 15,2 42,4 138,8 712,3 3.954,0 236,3
malalties de l'aparell respiratori 7,1 18,1 52,0 267,5 1.561,8 92,7
malalties de l'aparell digestiu 5,9 15,10 39,7 148,6 580,0 41,6
malalties de la pell i del teixit subcutani 0,0 0,2 0,5 11,3 59,0 3,3
malalties del sistema osteomuscular i del teixit connectiu 1,4 1,7 7,0 49,7 368,3 20,0
malalties del sistema genitourinari 0,5 2,7 12,1 92,6 532,2 30,2
embaràs, part i puerperi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
afeccions originades en el període perinatal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0
malformacions congènites, deformacions i anomalies cromosòmiques 1,7 2,1 1,3 0,4 5,6 1,6
signes, símptomes i troballes no classificades 3,5 8,0 12,9 43,3 277,0 18,0
causes externes 8,8 13,0 24,2 86,5 376,3 29,3
Font: Departament de Salut. Direcció General de Planificació en Salut.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/826/2018