Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Farmàcia hospitalària
Servei de farmàcia dins d'un hospital general, sigui públic o privat.
Oficina de farmàcia
Establiment privat sanitari d'interès públic on el farmacèutic titular (propietari de l'establiment, assistit, si escau, d'ajudants i auxiliars) haurà de prestar una sèrie de serveis bàsics a la població. La finalitat de l'oficina de farmàcia és la promoció de la salut mitjançant l'ús racional dels medicaments, i la seva funció pròpia i primordial és la dispensació de medicaments.

Aspectes metodològics

Els establiments sanitaris necessiten l'autorització de funcionament del Departament de Salut, la qual és atorgada per resolució del director general o de la directora general de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris d'aquest Departament.

Les farmàcies estan obligades a disposar d'unes mesures de seguretat obligatòries. És per això que abans d'obrir o traslladar un establiment d'aquest tipus s'ha de demanar una autorització. Així mateix, en cas de reformes dels elements essencials o obligatoris de la farmàcia, cal comunicar-les i sol·licitar-ne l'aprovació.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".