Saltar al contingut principal

Titulats en infermeria i protètics dentals col·legiats. Províncies

Titulats en infermeria i protètics dentals col·legiats. 2020 Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Titulats en infermeria 46.524 4.520 2.480 4.278 57.802 325.018 17,8
Protètics dentals 779 86 62 81 1.008 7.395 13,6
Font: INE.