Saltar al contingut principal

Definició de conceptes

Centre hospitalari
Centre que presta un servei permanent, en règim d'internat, amb atenció mèdica i d'infermeria, i proveït de llits amb atenció continuada. Els centres hospitalaris es classifiquen segons el tipus d'atenció hospitalària: aguda, sociosanitària o psiquiàtrica a la qual dedica el 80% o més dels seus llits en funcionament. Si un centre realitza més d'un tipus d'atenció, sense que cap d'ells arribi al 80% de la seva dotació, se'l cataloga de centre mixt.

Aspectes metodològics

L'Estadística d'establiments sanitaris amb règim d'internament (EESRI) va ser implantada per l'Ordre de la Presidència del Govern espanyol de 18 de maig de 1973 per recollir informació sobre l'estructura, la dotació i l'activitat del conjunt dels centres hospitalaris. Forma part de l'estadística oficial de la Generalitat de Catalunya i de la del Govern espanyol; per aquest motiu és de compliment obligat per a tots els centres que tenen activitat en el conjunt de l'Estat. Des de l'any 1980, la gestió de la recollida d'informació, la validació i l'anàlisi de les dades dels centres autoritzats i situats a Catalunya la du a terme el Departament de Salut.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/835/m