Saltar al contingut principal

Activitat hospitalària. Per tipus de concert i tipologia d'hospital

Activitat hospitalària. 2017 Per tipus de concert i tipologia d'hospital
Públic (amb concert) Privat (sense concert)
aguts sociosanitari psiquiàtric psiquiàtric i sociosanitari aguts psiquiàtric i/o sociosanitari Total
Altes hospitalàries 672.303 47.881 5.545 12.290 216.339 1.250 956.835
Millora 565.121 30.271 4.756 7.982 211.852 1.060 815.086
Trasllat 60.555 5.946 370 2.126 1.947 78 66.292
Defunció 24.677 9.185 53 1.264 1.866 83 37.770
Altres 21.950 2.479 366 918 674 29 37.687
Estades 4.211.753 2.259.105 615.115 889.901 744.783 144.220 8.906.816
Ingressos 674.579 49.224 5.785 11.914 221.609 1.370 968.152
Urgents 410.161 2.635 1.785 4.691 68.152 390 489.998
Programats 264.418 46.589 4.000 7.223 153.457 980 478.154
Urgències 3.754.977 76.980 3.326 12.198 1.064.707 667 4.919.679
Altes hospitalàries 3.301.262 75.302 2.677 9.183 997.248 340 4.387.879
Ingressos 378.002 426 534 2.852 65.060 265 455.474
Trasllats 71.977 1.251 115 163 2.346 62 72.440
Defuncions 3.736 1 0 0 53 0 3.886
Visites 11.549.915 194.347 15.329 336.098 2.676.194 23.984 14.825.502
Hospital 11.210.935 194.347 2.353 284.115 2.460.362 23.984 14.239.907
Centres extrahospitalaris 338.980 0 12.976 51.983 215.832 0 585.595
Hospital de dia (sessions) 1.146.825 302.073 39.235 104.933 43.024 27.885 1.722.765
Mèdic 1.005.700 0 0 0 43.008 0 1.099.586
Psiquiàtric 72.713 4.365 34.245 56.406 16 27.885 211.150
Sociosanitari-geriàtric 68.412 297.708 4.990 48.527 0 0 412.029
Hospitalització domiciliària 140.557 14.933 0 9.838 6.268 0 182.670
UMA 1.538.343,6 87.276,2 9.668,4 31.323,4 427.944,5 4.448,6 2.099.004,7
Font: Departament de Salut. Direcció general de Planificació i Recerca en Salut. Estadística d'establiments sanitaris amb règim d'internament (EESRI).
UMA: Unitat de mesura d'activitat.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/837