Saltar al contingut principal

Activitat hospitalària. Per tipus de concert i tipologia d'hospital

Activitat hospitalària. 2016 Per tipus de concert i tipologia d'hospital
Públic (amb concert) Privat (sense concert)
aguts sociosanitari psiquiàtric psiquiàtric i sociosanitari aguts psiquiàtric i/o sociosanitari Total
Altes hospitalàries 672.303 46.625 5.285 11.546 230.182 1.220 967.161
Millora 565.121 29.097 4.460 7.944 225.640 1.066 833.328
Trasllat 60.555 5.397 389 1.922 1.844 72 70.179
Defunció 24.677 8.776 66 1.019 1.795 28 36.361
Altres 21.950 3.355 370 661 903 54 27.293
Estades 4.211.753 2.216.507 590.202 887.707 758.820 134.177 8.799.166
Ingressos 674.579 48.251 5.553 11.665 247.359 1.315 988.722
Urgents 410.161 2.968 1.924 4.511 67.975 387 487.926
Programats 264.418 45.283 3.629 7.154 179.384 928 500.796
Urgències 3.754.977 76.111 3.322 11.552 1.041.508 648 4.888.118
Altes hospitalàries 3.301.262 74.398 2.732 8.391 974.917 335 4.362.035
Ingressos 378.002 344 495 3.041 63.071 255 445.208
Trasllats 71.977 1.367 95 120 3.439 58 77.056
Defuncions 3.736 2 0 0 81 0 3.819
Visites 11.549.915 201.472 15.169 348.471 2.537.401 30.392 14.682.820
Hospital 11.210.935 201.472 2.287 281.540 2.297.623 30.392 14.024.249
Centres extrahospitalaris 338.980 0 12.882 66.931 239.778 0 658.571
Hospital de dia (sessions) 1.146.825 296.915 44.907 97.877 40.687 57.211 1.684.422
Mèdic 1.005.700 0 0 0 40.586 0 1.046.286
Psiquiàtric 72.713 1.039 39.867 49.275 101 57.211 220.206
Sociosanitari-geriàtric 68.412 295.876 5.040 48.602 0 0 417.930
Hospitalització domiciliària 140.557 15.728 0 9.335 6.027 0 171.647
UMA 1.511.503,2 85.514,1 9.918,4 30.238,0 433.874,9 7.248,1 2.078.296,6
Font: Departament de Salut. Direcció general de Planificació i Recerca en Salut. Estadística d'establiments sanitaris amb règim d'internament (EESRI).
UMA: Unitat de mesura d'activitat.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/837