Saltar al contingut principal

Recaptació de la Seguretat Social. Per règims. Províncies

Recaptació de la Seguretat Social. 2019 Per règims. Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Total Sistema Seguretat Social 18.874.808,6 2.080.853,4 1.124.610,6 2.064.287,5 24.144.560,2 123.557.690,7 19,5
Total quotes TGSS 16.800.779,59 1.833.324,70 985.024,60 1.820.522,64 21.439.651,53 110.108.868,61 19,5
Règim general 14.519.728,97 1.516.667,31 8.710,66 1.512.744,04 17.557.850,98 91.550.738,24 19,2
Treballadors autònoms 1.355.321,71 198.184,20 123.580,96 170.928,40 1.848.015,27 10.619.399,02 17,4
Règim especial agrari 46,31 186,54 56,20 53,35 342,40 6.517,38 5,3
Altres règims especials 31.196,45 5.523,71 69,65 10.744,99 47.534,80 467.882,63 10,2
Desocupats 886.425,68 111.852,08 51.965,70 125.100,50 1.175.343,96 7.156.396,85 16,4
Total quotes Mútues 2.074.029,05 247.528,67 139.586,02 243.764,88 2.704.908,6 13.448.822,04 20,1
AT/EP 1.298.592,40 160.041,49 89.761,18 158.672,90 1.707.068,0 8.494.776,44 20,1
ITC 740.327,54 82.188,18 46.338,93 80.285,64 949.140,3 4.665.279,60 20,3
Cessament activitat 35.109,11 5.299,00 3.485,91 4.806,34 48.700,4 288.766,00 16,9
Altres cotitzacions 4.113.572,22 431.078,98 228.722,42 432.538,95 5.205.912,6 25.455.471,1 20,5
Total general 22.988.380,9 2.511.932,4 1.353.333,1 2.496.826,5 29.350.472,7 149.013.161,8 19,7
Unitats: Milers d'euros.
Font: Ministeri de treball, migracions i Seguretat Social.
TGSS: Tresoreria General de Seguretat Social.
AT/EP: Quotes accidents de treball i malalties professionals.
ITC: Contingències comunes.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/858