Saltar al contingut principal

Prestacions per atur. Beneficiaris. Províncies

Prestacions per atur. 2020 Beneficiaris per tipus de prestació. Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Beneficiaris 299.838 47.001 18.938 48.850 414.627 2.974.850 13,9
Nivell contributiu 221.165 33.355 12.973 31.821 299.314 1.828.489 16,4
Contributiva 220.932 33.176 12.217 31.451 297.776 1.795.461 16,6
Treballadors eventuals agraris 233 180 756 370 1.538 33.028 4,7
Nivell assistencial 71.856 12.430 5.288 15.533 105.106 1.017.429 10,3
Subsidi 71.856 12.430 5.288 15.533 105.106 838.611 12,5
Treballadors eventuals agraris 0 0 0 0 0 97.566 :
Renda agrària 0 0 0 0 0 81.253 :
Renda activa d'inserció laboral 6.818 1.216 677 1.496 10.206 128.923 7,9
Programa d'activació per l'ocupació 0 0 0 0 0 9 3,6
Unitats: Mitjanes anuals.
Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.
Nota: El subsidi agrari només és d'aplicació a les comunitats autònomes d'Extremadura i Andalusia.