Saltar al contingut principal

Comptes de protecció social. Ingressos i despeses corrents

Comptes de protecció social. 2014 Ingressos i despeses corrents
Catalunya Espanya
import % import % % Cat./Esp.
Ingressos corrents 40.914.596 100,0 253.335.461 100,0 16,2
cotitzacions socials 24.821.064 60,8 135.305.454 52,6 18,3
dels ocupadors 19.045.150 46,7 103.092.749 40,1 18,5
de les persones protegides 5.775.914 14,2 32.212.706 12,5 17,9
aportacions de les administracions públiques 15.386.820 37,7 111.383.326 43,3 13,8
Administració central 4.072.775 10,0 38.738.519 15,1 10,5
Administració autonòmica i local 11.314.045 27,7 72.644.807 28,2 15,6
altres ingressos 706.712 1,7 6.646.681 2,6 10,6
Despeses corrents 42.417.248 100,0 263.135.348 100,0 16,1
prestacions de protecció social 41.993.005 99,3 258.355.398 97,6 16,3
sense control de recursos 37.306.013 88,2 222.058.483 83,9 16,8
prestacions en efectiu 27.706.410 65,5 155.458.064 58,7 17,8
prestacions en espècie 9.599.603 22,7 66.597.397 25,2 14,4
amb control de recursos 4.686.992 11,1 36.296.915 13,7 12,9
prestacions en efectiu 2.610.549 6,2 23.585.194 8,9 11,1
prestacions en espècie 2.076.443 4,9 12.711.721 4,8 16,3
despeses d'administració 387.822 0,9 4.755.455 1,8 8,2
altres despeses 36.421 0,1 24.495 0,0 148,7
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat. Comptes de la protecció social; Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Índex []

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/867