Saltar al contingut principal

Òrgans judicials en funcionament. Províncies

Òrgans judicials en funcionament. 2019 Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
Sales 3 0    0    0    3
Audiències provincials
Seccions 22 4 2 4 32
Jutjats
De primera instància 93 5 7 12 117
De família 17 1 2 2 22
De capacitat i estat civil 4 0    0    0    4
Mercantils (1) 11 1 0    1 13
D'instrucció 61 4 4 10 79
De primera instància i instrucció 109 29 10 23 171
De violència sobre la dona (2) 14 1 1 3 19
Penals 49 8 3 9 69
De menors 6 1 1 1 9
De vigilància penitenciària (3) 5 0    1 0    6
Socials 46 4 2 5 57
Contenciosos administratius 17 3 1 2 23
De registre civil exclusiu 3 0    0    1 4
Degà únic 1 0    0    0    1
De pau 286 212 224 176 898
Font: Departament de Justícia. Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia.
(1) A Lleida, un dels jutjats de 1a. Instància s'encarrega dels assumptes mercantils en règim de compatibilitat amb la resta dels assumptes civils.
(2) En els partits judicials on no hi ha jutjat de violència sobre la dona, un dels jutajts d'instrucció o de primera instància i instrucció assumeix la competència en aquesta matèria en regim de compatibilitat amb d'altres matèries penals.
(3) Els 5 jutjats de vigilància penitenciària amb jurisdicció a les províncies de Barcelona i Girona s'han comptabilitzat en el total d'òrgans de la província de Barcelona perquè tenen la seu en la ciutat de Barcelona. El jutjat de vigilància penitenciària amb jurisdicció a les províncies de Lleida i Tarragona s'ha comptabilitzat en el total d'òrgans de la província de Lleida perquè té la seu en la ciutat de Lleida.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/873