Saltar al contingut principal

Població penitenciària. Altes i baixes. Per sexe

Població penitenciària. 2019 Altes i baixes. Per sexe
Homes Dones Total
Altes 12.274 953 13.227
Penats 6.837 537 7.374
De llibertat 962 157 1.119
Trasllat d'altres centres 5.589 361 5.950
Altres 286 19 305
Preventius 5.384 411 5.795
De llibertat 4.383 344 4.727
Trasllat d'altres centres 993 67 1.060
Altres 8 0 8
Internats judicials 53 5 58
De llibertat 12 2 14
Trasllat d'altres centres 37 2 39
Altres 4 1 5
Baixes 12.226 981 13.207
Penats 9.405 744 10.149
Per llibertat 3.281 336 3.617
Trasllat a altres centres 5.533 354 5.887
Per defunció 21 1 22
No presentats després d'un permís 211 21 232
Per evasió 9 1 10
Altres 350 31 381
Preventius 2.759 232 2.991
Per llibertat 1.626 151 1.777
Trasllat a altres centres 1.006 67 1.073
Per defunció 5 1 6
Per evasió 0 0 0
Altres 122 13 135
Internats judicials 62 5 67
Per llibertat 16 1 17
trasllat a altres centres 36 2 38
Per defunció 0 0 0
Per evasió 0 0 0
Altres 10 2 12
Font: Departament de Justícia. Direcció General de Serveis Penitenciaris.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/883