Saltar al contingut principal

Població penitenciària. Altes i baixes. Per sexe

Població penitenciària. 2020 Altes i baixes. Per sexe
Homes Dones Total
Altes 864 77 941
Penats 457 35 492
De llibertat 63 10 73
Trasllat d'altres centres 373 22 395
Altres 21 3 24
Preventius 404 42 446
De llibertat 334 29 363
Trasllat d'altres centres 70 13 83
Altres 0 0 0
Internats judicials 3 0 3
De llibertat 1 0 1
Trasllat d'altres centres 1 0 1
Altres 1 0 1
Baixes 1.147 103 1.250
Penats 870 69 939
Per llibertat 255 27 282
Trasllat a altres centres 358 21 379
Per defunció 15 0 15
No presentats després d'un permís 201 15 216
Per evasió 3 2 5
Altres 38 4 42
Preventius 273 34 307
Per llibertat 171 18 189
Trasllat a altres centres 76 14 90
Per defunció 25 1 26
Per evasió 1 0 1
Altres 0 1 1
Internats judicials 4 0 4
Per llibertat 2 0 2
trasllat a altres centres 1 0 1
Per defunció 0 0 0
Per evasió 0 0 0
Altres 1 0 1
Font: Departament de Justícia. Direcció General de Serveis Penitenciaris.