Saltar al contingut principal

Població reclusa. Altes i baixes. Per sexe

Població reclusa. 2018 Altes i baixes. Per sexe
Homes Dones Total
Altes 12.210 871 13.161
Penats 7.306 492 7.798
De llibertat 994 151 1.145
Trasllat d'altres centres 6.058 333 6.391
Altres 254 8 262
Preventius 4.904 379 5.283
De llibertat 4.035 321 4.356
Trasllat d'altres centres 853 58 911
Altres 16 0 16
Internats judicials 0 0 80
De llibertat 11 2 13
Trasllat d'altres centres 57 4 61
Altres 8 1 9
Baixes 12.301 863 13.164
Penats 9.727 654 10.381
Per llibertat 3.220 288 3.508
Trasllat a altres centres 6.004 322 6.326
Per defunció 31 1 32
No presentats després d'un permís 0 0 0
Per evasió 5 0 5
Altres 467 43 510
Preventius 2.498 203 2.701
Per llibertat 1.514 137 1.651
Trasllat a altres centres 876 63 939
Per defunció 1 3 4
Per evasió 0 0 0
Altres 107 0 107
Internats judicials 76 6 82
Per llibertat 9 1 10
trasllat a altres centres 56 4 60
Per defunció 0 0 0
Per evasió 0 0 0
Altres 11 1 12
Font: Departament de Justícia. Direcció General de Serveis Penitenciaris.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/883