Saltar al contingut principal

Resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya. Distribució dels vots. Per candidatures. Metodologia

  Definició de conceptes

  Abstenció
  Acció de no participar en una votació. S'expressa en nombre de persones o en percentatge sobre el nombre d'electors.
  Elector
  Persona que reuneix requisits legals per exercitar el dret de sufragi.
  Participació
  Acció de prendre part en una votació. S'expressa en nombre de persones o en percentatge sobre el nombre d'electors.
  Vot blanc
  Vot d'aquell elector que, tot i havent exercit el dret a votar, no s'ha pronunciat per cap de les opcions que se li presentaven en la consulta. També es considera vot blanc aquell que es faci a favor d'alguna candidatura que ha estat legalment retirada de la circumscripció.
  Vot nul
  Vot emès en papereta no oficial, que vagi sense sobre o que contingui més d'una papereta, o que a l'imprès hi hagi qualsevol esmena, modificació o no s'ajusti a les normes electorals establertes.
  Votant
  Persona que exerceix realment i efectivament el seu dret a votar.

  Aspectes metodològics

  El capítol d'eleccions presenta informació detallada sobre l'última convocatòria de cada tipus d'eleccions: Parlament Europeu, generals al Congrés dels Diputats, Parlament de Catalunya, municipals i referèndums. D'altra banda, i respecte a les consultes d'anys anteriors, es presenten els resultats per al total de Catalunya a fi d'oferir sèries comparables.

  En les taules només s'han enumerat els vots d'aquells partits que van obtenir representació, mentre que la resta de partits, coalicions o agrupacions d'electors han estat reunits sota l'epígraf "altres". La relació de les distintes sigles dels partits i coalicions que integren els epígrafs "altres" en totes les taules i també el seu significat no s'ha inclòs en aquest Anuari.

  Relació de sigles i noms de les candidatures que apareixen a les taules
  CiU Convergència i Unió
  ERC Esquerra Republicana de Catalunya
  IC-V Iniciativa per Catalunya-Verds
  PP Partit Popular
  PSC Partit dels Socialistes de Catalunya
  C's Ciutadans-Partit de la Ciutadania
  SI Solidaritat Catalana per la Independència
  CUP Candidatura d'Unitat Popular-Alternativa d'Esquerres
  JxSí Junts pel sí
  CatSíqueesPot Catalunya sí que es pot

  Cal indicar que les sigles que s'han utilitzat a les capçaleres de les taules no sempre es corresponen amb el nom exacte amb què es poden presentar els diferents partits i coalicions a cadascuna de les eleccions.

  Per exemple, a les eleccions al Parlament de Catalunya 2003, Iniciativa per Catalunya Verds es va presentar en coalició amb Esquerra Alternativa i van formar la candidatura ICV-EA, mentre que el Partit dels Socialistes de Catalunya ho va fer amb Ciutadans pel Canvi, mitjançant la candidatura PSC-CIPC. D'altra banda, a les eleccions al Congrés dels Diputats 2004 ICV es va presentar en coalició amb Esquerra Unida i Alternativa i van constituir la candidatura ICV-EUiA.

  Per fer una consulta detallada de totes les coalicions o agrupacions remetem a les publicacions específiques de caràcter electoral.

  En les taules comarcals, l'ordenació de les diferents candidatures ha estat de major a menor nombre de vots obtinguts pels diferents partits en el conjunt de Catalunya i en cada tipus d'elecció.

  La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".