Saltar al contingut principal

Referèndum per a l'Estatut de Catalunya. Distribució dels vots. Per opcions. Comarques i Aran, àmbits i províncies. Metodologia

  Definició de conceptes

  Abstenció
  Acció de no participar en una votació. S'expressa en nombre de persones o en percentatge sobre el nombre d'electors.
  Participació
  Acció de prendre part en una votació. S'expressa en nombre de persones o en percentatge sobre el nombre d'electors.

  Aspectes metodològics

  El capítol d'eleccions presenta informació detallada sobre l'última convocatòria de cada tipus d'eleccions: Parlament Europeu, generals al Congrés dels Diputats, Parlament de Catalunya, municipals i referèndums. D'altra banda, i respecte a les consultes d'anys anteriors, es presenten els resultats per al total de Catalunya a fi d'oferir sèries comparables.

  La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".