Saltar al contingut principal

Producció venuda. Per agrupacions d'activitat

Sector industrial. Producció venuda. 2015-2019 Per agrupacions d'activitat
2015 2016 2017 2018 2019 (p)
Alimentació, begudes i tabac 18.936.374 19.526.032 20.986.397 20.778.133 21.666.183
Tèxtil i confecció 2.964.486 3.001.838 3.039.827 3.062.366 3.049.380
Cuir i calçat 378.993 382.917 450.880 473.422 468.194
Fusta i suro, excepte mobles 470.228 502.768 554.476 596.953 608.796
Paper, arts gràfiques i reproducció suports enregistrats 4.124.961 4.296.426 4.464.856 4.651.537 4.709.859
Productes refinació petroli, químics i farmacèutics 20.071.130 19.827.782 22.342.156 23.658.611 22.920.747
Productes cautxú i matèries plàstiques 3.891.657 3.889.652 4.136.858 4.306.177 4.200.462
Altres productes minerals no metàl·lics 1.387.243 1.384.101 1.500.822 1.570.755 1.600.709
Prod. metal·lúrgia i bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 3.334.517 2.956.892 3.427.468 3.335.308 3.110.067
Prod. metàl·lics, excepte maquinària i equips 4.724.058 5.119.019 5.556.171 5.866.629 5.897.110
Prod. informàtics i electrònics i mat. elèctrics 3.082.960 3.118.810 3.306.755 3.615.998 3.612.418
Maquinària i equips ncaa (1) 3.916.163 4.105.916 4.301.825 4.430.628 4.543.902
Materials de transport 13.850.045 13.677.444 14.114.697 15.097.877 14.566.925
Mobles i altres productes manufacturats 1.448.940 1.591.490 1.732.842 1.791.391 1.841.507
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 1.895.418 2.029.888 2.096.944 2.216.953 2.394.020
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 2.655.498 2.138.965 2.768.212 2.458.362 2.531.380
Total 87.132.670 87.549.941 94.781.185 97.911.097 97.721.659
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta industrial de productes de l'INE.
Nota: A partir de l’any 2015 l’agrupació Alimentació, begudes i tabac inclou la branca Llet, formatges, gelats i altres productes lactis (grup 105 de la CCAE-2009).
(1) No classificats en altres apartats.
(p) Dades provisionals.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/945